ข้อสอบ ภาค ก กฎหมาย 115 การชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2561

7 Questions | Total Attempts: 399

SettingsSettingsSettings
  115 ..2561 - Quiz

ข้อสอบ ภาค ก กฎหมาย 115 การชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2561 ใน 1,000 ชุด โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com เว็บฟรีสรุป เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย ติวสอบครู ผู้บริหาร งานราชการ ภาค ก ข ค 


Questions and Answers
 • 1. 
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้วันใด
  • A. 

   วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม

  • B. 

   วันที่ถัดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม

  • C. 

   วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • D. 

   วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 • 2. 
  ข้อใดไม่ใช่ หัวหน้าสถานศึกษา ตาม"ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561”
  • A. 

   รองผู้อำนวยการ

  • B. 

   ผู้อำนวยการ

  • C. 

   อธิการบดี

  • D. 

   ครูใหญ่

 • 3. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการชักและประดับธงชาติ ณ สถานศึกษา พ.ศ.2561
  • A. 

   วันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 1 วัน

  • B. 

   วันมาฆบูชา 1 วัน

  • C. 

   วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 2 วัน

  • D. 

   วันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 1 วัน

 • 4. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • A. 

   วันพืชมงคล 1 วัน

  • B. 

   วันวิสาขบูชา 2 วัน

  • C. 

   วันอาสาฬหบูชา 2 วัน

  • D. 

   วันเข้าพรรษา 3 วัน

 • 5. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • A. 

   วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 , 29 และวันที่ 30 กรกฎาคม 3 วัน

  • B. 

   วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 และวันที่ 6 ธันวาคม 2 วัน

  • C. 

   วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 ธันวาคม 2 วัน

  • D. 

   วันวิสาขบูชา 3 วัน

 • 6. 
  การชักและการประดับธงชาติในพิธีสำคัญอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   สถานศึกษากำหนด

  • B. 

   ราชการกำหนด

  • C. 

   ราชการกำหนดเป็นครั้งคราว

  • D. 

   หน่วยงานต้นสังกัด

 • 7. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดกับการชักและประดับธงชาติในงาน พิธีสำคัญอื่น ๆ ตามประเพณีนิยมให้ปฏิบัติต่อธง
  • A. 

   ด้วยจารีตประเพณีนิยม

  • B. 

   ด้วยความเคารพ

  • C. 

   ด้วยสัตปฏิญาณ

  • D. 

   ด้วยหลักนิติธรรมและจารีตประเพณี

Back to Top Back to top