1.1 Stosować PojęCIA, Określenia I Nazwy Systemów Komputerowych

10 Pyta | Total Attempts: 66

SettingsSettingsSettings
Please wait...
1.1 Stosować PojęCIA, Określenia I Nazwy Systemów Komputerowych

Questions and Answers
 • 1. 
  Rozwinięcie skrótu CD-R brzmi?
  • A. 

   Control Disc Recortable

  • B. 

   Compact Driver Recordable

  • C. 

   Compact Disc Recordable

  • D. 

   Wszystkie odpowiedzi są błędne

 • 2. 
  Rozwinięcie skrótu FAT?
  • A. 

   Found Allocation Table

  • B. 

   File Allocation Table

  • C. 

   File Answers Table

  • D. 

   File Allocation Take

 • 3. 
  Polskie rozwinięcie skrótu DSP brzmi?
  • A. 

   Procesor Sygnałów Dźwiękowych

  • B. 

   Prywatny Sygnał Dźwiękowy

  • C. 

   Procesor Sieci Dźwiękowych

  • D. 

   żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

 • 4. 
  Standartowy system plików Microsoft Windows?
  • A. 

   EXT

  • B. 

   NTFS

  • C. 

   XFS

  • D. 

   ATMS

 • 5. 
  Skrót VPN określa?  
  • A. 

   Dostęp do internetu

  • B. 

   Wirtualną prywatną sieć komputerową

  • C. 

   Publiczną sieć komputerową

  • D. 

   Wizualizację danych

 • 6. 
  Klaster to?
  • A. 

   Lista rozkazów

  • B. 

   Inna nazwa partycji komputerowej

  • C. 

   Grupa komputerów pracująca współbierznie tak jak jeden komputer

  • D. 

   Procesor komputera

 • 7. 
  BIOS to?
  • A. 

   Urządzenie które pobiera dane z pamięci

  • B. 

   Podstawowy System Wejścia- Wyjścia

  • C. 

   System plików

  • D. 

   Pamięć tylko do odczytu

 • 8. 
  RAM jest to pamięć? 
  • A. 

   Tylko do odczytu

  • B. 

   Cyfrowa

  • C. 

   Trwała

  • D. 

   O dostępie swobodnym

 • 9. 
  USB jest to? 
  • A. 

   Uniwersalna magistrala szeregowa

  • B. 

   Bezprzewodowa sieć komputerowa

  • C. 

   Uniwersalna magistrala równoległa

  • D. 

   Uniwersalna sieć

 • 10. 
  Inaczej nazywana jest dyskiem miękkim?
  • A. 

   Płyta CD-R

  • B. 

   Dyskietka

  • C. 

   USB

  • D. 

   Pamięć RAM

Back to Top Back to top