11. Тест 4. България VІІ - ХІv век - за оценка онлайн

24 | Total Attempts: 648

SettingsSettingsSettings
Please wait...
11. 4. V - v -

Тестът за ученици от 11. клас. І срок


Questions and Answers
 • 1. 
  В кой от посочените исторически извори се съдържат най-старите сведения за българите?
  • A. 

   Фулденски анали

  • B. 

   Ватиканска анонимна летопис

  • C. 

   Анонимен римски хронограф

  • D. 

   Стратегикон на Псевдомаврикий

 • 2. 
  Кое е вярното твърдение? 
  • A. 

   а/ славяните принадлежат към тюркско-алтайската етнолингвистична група

  • B. 

   славяните са автохтонно население по българските земи

  • C. 

   произходът на славяните е индоевропейски

  • D. 

   славяните са част от германските племена

 • 3. 
  Коя е правилната хронологична последователност на средновековните български столици: 
  • A. 

   Търново, Преслав, Плиска, Охрид

  • B. 

   Преслав, Търново, Плиска, Охрид

  • C. 

   Плиска, Преслав, Охрид, Търново

  • D. 

   Плиска, Преслав,Търново, Охрид

 • 4. 
  Сред важните процеси, протичащи в Българското ханство през първата половина на ІХ век НЕ е: 
  • A. 

   славянизация

  • B. 

   централизация

  • C. 

   варваризация

  • D. 

   християнизация

 • 5. 
  Към кой български владетел са отправени „Отговорите на папа Николай по допитванията на българите”?
  • A. 

   Калоян

  • B. 

   Борис І

  • C. 

   Симеон

  • D. 

   Кардам

 • 6. 
  Кой книжовник НЕ принадлежи към „Златния век” на Симеон? 
  • A. 

   Евтимий Търновски

  • B. 

   Черноризец Храбър

  • C. 

   Константин Преславски

  • D. 

   Йоан Екзарх

 • 7. 
   За кой книжовник се отнася този текст? „Изнамерил и други форми на буквите за по-голяма яснота от ония, които създал мъдрият Кирил. С тях написал цялото боговдъхновено Писание, похвални слова, жития на свети мъченици и преподобни и свещени песни, на които с усърдие научил по-способните си ученици, а достойните от тях издигнал до свещенически сан.”
  • A. 

   Черноризец Храбър

  • B. 

   Наум

  • C. 

   Климент Охридски

  • D. 

   Ангеларий

 • 8. 
   Кой български цар, канонизиран за светец, пръв от владетелите встъпил в брак с византийска принцеса и осигурил дълготраен мир в държавата? 
  • A. 

   Петър І

  • B. 

   Иван-Асен ІІ

  • C. 

   Константин Тих

  • D. 

   Борис ІІ

 • 9. 
   Владетели, които след период на продължителни войни сключват тридесетгодишен мирен договор с Византия, са:
  • A. 

   хан Омуртаг и цар Петър І

  • B. 

   хан/княз Борис І и цар Калоян

  • C. 

   хан Маламир и цар Иван Александър

  • D. 

   хан Аспарух и цар Борил

 • 10. 
  Българската църква е със статут на Патриаршия при следните владетели:
  • A. 

   Борис І, Владимир, Самуил

  • B. 

   Гаврил Радомир, Асен и Петър

  • C. 

   Иван Владислав, Калоян, Борил

  • D. 

   Петър І, Иван Асен ІІ, Иван Александър

 • 11. 
  Коя държава не е съсед на България през ХІV в.: 
  • A. 

   Латинската империя

  • B. 

   Сръбското кралство

  • C. 

   Византийската империя

  • D. 

   Влашкото воеводство

 • 12. 
  Какъв голям политически успех постига цар Тодор Светослав?
  • A. 

   успява да потуши селското въстание на Ивайло

  • B. 

   ликвидира татарската хегемония в България

  • C. 

   разгромява окончателно латинските рицари

  • D. 

   побеждава Сърбия и пленява сръбския крал

 • 13. 
  Кое от изброеното НЕ е ерес според православната църква?
  • A. 

   отшелничество

  • B. 

   богомилство

  • C. 

   павликянство

  • D. 

   адамитство

 • 14. 
  Кое НЕ е сред причините за падането на България под османска власт?
  • A. 

   острата политическа и социална криза на балканските държави и общества

  • B. 

   силната военна организация на османците

  • C. 

   разединението на християнските владетели

  • D. 

   упадъка на църквата и липсата на вяра сред хората

 • 15. 
  Кое от изброените НЕ е факт след османското завладяване на България?
  • A. 

   ликвидиране на българската средновековна държавност

  • B. 

   унищожаване на българската аристокрация

  • C. 

   запазване на Търновската патриаршия

  • D. 

   прекъсване на контактите на българите с европейския свят

 • 16. 
  Статутът на поданиците на Османската империя според шериата се определя от:.
  • A. 

   имотното състояние

  • B. 

   степента на образованост

  • C. 

   заеманата длъжност

  • D. 

   религиозната принадлежност

 • 17. 
  През 718 г. хан Тервел е наречен "Спасителят на Европа", заради спирането на арабската експанзия към Европа и разгромяването им.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 18. 
  След 886 г. е основана Охридската книжовна школа от Климент Охридски. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 19. 
  През 1202 г цар Калоян сключване на уния с Папството.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 20. 
  През 1444 г. се слага край на „Дълъг поход” на кръстоносна армия на  Владислав ІІІ Ягело срещу османците.  
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 21. 
  Кое събитие НЕ се отнася до Втората българска държава?
  • A. 

   поражение на османската армия в битката при Анкара и пленяване на султан Баязид І от Тамерлан

  • B. 

   възстановена е Българската патриаршия

  • C. 

   поражение на българската войска, нанесено й от сърбите в битката при Велбъжд

  • D. 

   избухва въстанието на Петър Делян

 • 22. 
  Посочете автора на документа:. „Ако запиташ гръцките книжовници, като речеш: “Кой ви е създал буквите или превел книгите, или в кое време?” то рядко (някои) измежду тях знаят. Обаче ако запиташ славянските азбукарчета, като речеш: “Кой ви е създал буквите или превел книгите?” всички знаят и в отговор ще рекат: “Св. Константин Философ, наречен Кирил: той ни създаде азбуката и преведе книгите и брат му Методий.” Автор : .......................................................
Back to Top Back to top