11 клас. Тест 2

10 | Total Attempts: 525

SettingsSettingsSettings
Please wait...
11 . 2

Тестът проверява знанията на учениците върху факти и идеи, свързани с българското средновековие и уменията им да тълкуват исторически документи. Включени са задачи с отворен отговор. Моля, въведете вашите данни: име, клас и номер в клас. Запазете резултатите от решения тест. Успех!


Questions and Answers
 • 1. 
  Посочете името на  първата българска столица на  средновековна България.
 • 2. 
  Поставете заглавие на картата, като допълните липсващото име на българския владетел: "България при цар _____________"
 • 3. 
  Посочете документа, откъс от който е следващият текст, и го датирайте. “...... аз ...., в Христа Бога верен цар и самодържец на българите, син на стария Асен, издигнах из основи и с живопис украсих докрай пречестната тази църква в името на светите 40 мъченици, с помощта на които в дванадесетата година на царуването си, в която година се изписваше този храм, излязох на война в Романия и разбих гръцката войска, а самия цар кир Теодор Комнин взех в плен с всичките му боляри. И цялата му земя от Одрин та до Драч, гръцка и още арбанашка и сръбска; а пък градовете, които се намират около Цариград, и самия Цариград владееха фрънзите (латинците), но и те се  покоряваха под ръката на моето царство, понеже нямаха друг цар и благодарение на мен прекарваха дните си, тъй като Бог така заповяда, понеже без него нито дело, нито слово не се извършва. Нему слава во веки, амин.”
 • 4. 
  "За буквите" Посочете автора на документа : „Ако запиташ гръцките книжовници, като речеш: «Кой ви е създал буквите или превел книгите, или в кое време?» то рядко (някои) измежду тях знаят.Обаче ако запиташ славянските азбукарчета, като речеш: «Кой ви е създал буквите или превел книгите?» всички знаят и в отговор ще рекат: «Св. Константин Философ, наречен Кирил:той ни създаде азбуката и преведе книгите и брат му Методий.»… Автор :_______________
 • 5. 
  Посочените владетели са от рода на хан Крум. Напишете името на следващия български владетел, също произхождащ от този род.  Омуртаг, Маламир, Пресиян, Борис, .....................................
 • 6. 
  Подредете правилно владетелите по реда на управлението им: Коломан Калоян Иван Асен ІІ Борил. Забележка: При изписването на имената оставете само 1 интервал.
 • 7. 
    Кой е владетелят от изображението?
 • 8. 
  Идентифицирайте владетелите : Забележка: При изписване на имената посочете титлата на съответния владетел. Оставете 1 интервал между отделните думи.
 • 9. 
  Културно-исторически паметници от периода на Второто българско царство:  са  преславската рисувана керамика и "Златната църква" в Преслав
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top