Вежби - Собирање и одземање со премин до 1000

6 | Total Attempts: 146

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 -    1000

- Проверка на знаењата за собирањето и одземањето до 1000 со премин  


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Касичката на Јовче е полна со монети од 1 денар. Во неа вкупно има 425 денари. Тој извадил од неа 209 денари за да купи подарок. колку денари останале во касичката?
  • A. 

   215

  • B. 

   216

  • C. 

   217

  • D. 

   218

 • 2. 
  657 - 29 =
 • 3. 
  370 - 28 =
 • 4. 
  347 + 28 =
 • 5. 
  Павле имал 204 џамлии. Илија имал 27 џамлии повеќе од Павле, а Јован имал 108 џамлии повеќе од Илија. Колку џамлии имале сите тројца заедно?
  • A. 

   704

  • B. 

   707

  • C. 

   774

  • D. 

   775

 • 6. 
  Во едно училиште имало 527 ученици. Во друго училиште имало 109 ученици помалу од првото. Колку вкупно ученици имало во двете училишта?
  • A. 

   955

  • B. 

   944

  • C. 

   946

  • D. 

   945

Back to Top Back to top