1. A Társadalmi Szabályok

13 krds | Total Attempts: 980

SettingsSettingsSettings
Please wait...
1. A Trsadalmi Szablyok

szokás, hagyomány, illem, erkölcs


Questions and Answers
 • 1. 
  Minek tekinthetjük a kézfogást?
  • A. 

   Hagyomány

  • B. 

   Erkölcsi törvény

  • C. 

   Törvény

 • 2. 
  Mi szabályozza az esküvő formáját?
  • A. 

   Szokások

  • B. 

   Illemszabályok

  • C. 

   Erkölcsi törvények

 • 3. 
  Mi a szokás?
  • A. 

   Tekintéyre hivatkozó erkölcsi szabály

  • B. 

   Etikett

  • C. 

   C) a gyakorlat során kialakult és vmely közösségben általánosan követett cselekvési mód

 • 4. 
  Az erkölcs összefügg a vallott erkölcsi értékekkel.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Melyik közös erkölcsi alapelvet sértette meg  Charlotte Corday?  David: Marat halála
  • A. 

   Az illemszabályok tiszteletben tartása

  • B. 

   Saját erkölcsi normák

  • C. 

   Az élet tisztelete

 • 6. 
  Melyik kultúrában szokás a meghajlás köszönésformája?
  • A. 

   Európai

  • B. 

   Japán

  • C. 

   Eszkimó

 • 7. 
  Mi az erkölcs szó eredete?
  • A. 

   Gör. éthosz (készség a jóra, erény)

  • B. 

   Lat. morál (szokásban, erkölcsben megnyilvánuló akarat)

  • C. 

   Az érdek szó

 • 8. 
   Ki mondta: az erény tanítható (etikai racionalizmus)?      Szókratész                Arisztotelész            Diogenész
  • A. 

   Szókratész

  • B. 

   Arisztotelész

  • C. 

   Diogenész

 • 9. 
  Milyen szankciói lehetnek a mozgássérültek autóinak fenntartott parkoló helyekre való beállásnak?
  • A. 

   Erkölcsi elítélés

  • B. 

   Sértődés

  • C. 

   Jogi következmény

 • 10. 
  Ki fogalmazta meg a legfőbb jó ideáját, ami a társadalomban az igazságosság?       Platón Arisztotelész Epikurosz (Raffaello: Athéni iskola)
  • A. 

   Platón

  • B. 

   Arisztotelész

  • C. 

   Epikurosz

 • 11. 
  Valaki nem hajlamos az adófizetésre. Milyen etikai alapon ítéli el, aki arra hivatkozik, hogy „Adjátok meg azért ami a császáré a császárnak; és ami az Istené, az Istennek.”?
  • A. 

   Tekintélyelvű érvelés

  • B. 

   Kötelességetikai érvelés (Kant)

  • C. 

   Utilitarista (haszonelvű) érvelés, (John Stuart Mill: jó, ami a közösségnek hasznára van)

 • 12. 
   Mi a konvenció?
  • A. 

   Előírás

  • B. 

   A gyakorlatot megkönnyítő megegyezések, pl. viselkedésformák

  • C. 

   Jogi norma (szankcionált)

 • 13. 
  Mi a törvény?
  • A. 

   Társadalmi megállapodás

  • B. 

   Jogi kötelezettség, szankciókkal

  • C. 

   írott hagyomány