Genral Science Test -03 (Z.P.P.S.Ekambi)

10 Questions | Total Attempts: 32

SettingsSettingsSettings
Genral Science Test -03 (Z.P.P.S.Ekambi) - Quiz

संकलन:-     यादव बा-हाळे सर एकंबी   ता. औसा, जिल्हा- लातूर


Questions and Answers
 • 1. 
  1) डोळ्यांंच्या शस्त्रक्रियेसाठी खालील किरण वापरतात ?
  • A. 

   क्ष

  • B. 

   गॅमा

  • C. 

   लेसर

  • D. 

   सुर्य

 • 2. 
  2) अयोग्य जोडी ओळखा?
  • A. 

   मेंदू-नियंत्रण

  • B. 

   फुप्फुसे-श्वसन

  • C. 

   -हदय-पचन

  • D. 

   रक्तवाहिन्या-रक्तपुरवठा

 • 3. 
  3) आपण नाकाने घेतलेली हवा कोणत्या इंद्रियात पोहचते?
  • A. 

   यकृत

  • B. 

   मेंदू

  • C. 

   -हदय

  • D. 

   फुप्फुस

 • 4. 
  4) त्वचा व फुप्फुस यांच्यामार्फत श्वसन करणारा प्राणी कोणता? 
  • A. 

   मासा

  • B. 

   साप

  • C. 

   गांडुळ

  • D. 

   बेंडुक

 • 5. 
  5) खालीलपैकी कोणते इंद्रिय शरीराच्या आत नाही?
  • A. 

   मेंदू

  • B. 

   -हदय

  • C. 

   नाक

  • D. 

   फुप्फुस

 • 6. 
  6) संपुर्ण शरीराला रक्त पुरवठा करणारे इंद्रिय कोणते?
  • A. 

   -हदय

  • B. 

   मेंदू

  • C. 

   जठर

  • D. 

   फुप्फुस

 • 7. 
  7) खालीलपैकी प्राथिनयुक्त पदार्थ कोणता ?
  • A. 

   मूग

  • B. 

   तांदुळ

  • C. 

   गहू

  • D. 

   ज्वारी

 • 8. 
  8)खालीलपैकी कोणत्या अन्नपदार्थापासुन शरीराला स्निग्धघटक मिळतात?  
  • A. 

   पेरु

  • B. 

   पालक

  • C. 

   मिठ

  • D. 

   तुप

 • 9. 
  9)कड्धान्याना मोड आल्यास त्यांंच्यात कोणते जीवनसत्वे असतात?
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 10. 
  10) खालीलपैकी स्निग्ध पदार्थ कोणता?
  • A. 

   तुप

  • B. 

   मुग

  • C. 

   भुईमुग

  • D. 

   मटकी

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.