שאלות אמריקאיות- מיקרו כלכלה- מבחן מס' 1

35 | Total Attempts: 1018

SettingsSettingsSettings
Please wait...
שאלות אמריקאיות- מיקרו כלכלה- מבחן מס

לכל אחד ממשפטי הפתיחה בשאלות שלפניך קיים רק משפט משלים נכון אחד מבין ארבעה משפטים משלימים אפשריים. עליך לסמן את התשובה הנכונה (אל תסתפק בזיהוי המשפט הנכון בלבד. וודא גם שכל אחד מן המשפטים האחרים אינו יכול להיות נכון).


Questions and Answers
 • 1. 
  הבעיה הכלכלית מתעוררת בשל הצורך לעשות את השימוש הטוב ביותר
  • A. 

   במקורות מוגבלים לסיפוק צרכים מוגבלים.

  • B. 

   במקורות לא מוגבלים לסיפוק צרכים מוגבלים.

  • C. 

   במקורות מוגבלים לסיפוק צרכים לא מוגבלים.

  • D. 

   במקורות לא מוגבלים לסיפוק צרכים לא מוגבלים.

 • 2. 
  "מוצר" שאינו נמצא בדרך כלל במחסור הוא
  • A. 

   מטבע-חוץ בישראל.

  • B. 

   מי ים.

  • C. 

   זמן פנוי בשירות הצבאי.

  • D. 

   אוויר נקי בחיפה.

 • 3. 
  אילו הצליחה החברה האנושית להתגבר על תופעת המחסור, אזי
  • A. 

   לא היה כל צורך במוצרים ובשירותים.

  • B. 

   לא היה צורך במקורות יצרניים כדי לייצר מוצרים ושירותים.

  • C. 

   כמות המקורות היצרניים הייתה מספיקהבדיוק לסיפוק צורכי הקיום הבסיסיים.

  • D. 

   לא היתה עומדת בפניה מגבלה של כושר ייצור.

 • 4. 
  מקיומה של תופעת המחסור לא משתמע
  • A. 

   שישנם צרכים כלכליים שעדיין אינם מסופקים במלואם.

  • B. 

   שיש צורך לוותר בדרך כלל על סיפוקם של צרכים אחדים כדי לספק צרכים אחרים.

  • C. 

   שיש לנצל את המקורות היצרניים בצורה היעילה ביותר האפשרית.

  • D. 

   שיש לייצר כמות גדולה ככל האפשר של מוצרי השקעה.

 • 5. 
  במצב של "תעסוקה מלאה"
  • A. 

   לא קיימים במשק גורמי ייצור שאינם מועסקים.

  • B. 

   כל גורמי הייצור במשק מועסקים או מבקשים תעסוקה.

  • C. 

   כל גורמי הייצור המעוניינים בתעסוקה אמנם מועסקים, ואלה שאינם מעוניינים בתעסוקה אינם מועסקים.

  • D. 

   ייתכן שקיימים גורמי ייצור המבקשים תעסוקה ואינם מצליחים למצוא אותה.

 • 6. 
  בזבוז של גורמי ייצור במשק מתקיים כאשר
  • A. 

   חלק מגורמי הייצור במשק מועסק בייצור מוצרים ושירותים שאינם חיוניים.

  • B. 

   לא קיימת התמחות של גורמי ייצור במשק.

  • C. 

   כל גורמי הייצור במשק מתמחים בייצור מוצרי צריכה בלבד.

  • D. 

   חלק מגורמי הייצור במשק מבקש תעסוקה ואינו מוצא אותה- או משולב בייצור בצורה לא יעילה.

 • 7. 
  המושג "אבטלה סמויה" מתייחס למצב שבו
  • A. 

   לא קיימת תעסוקה מלאה.

  • B. 

   קיימת אבטלה של קרקע והון אך לא של עבודה.

  • C. 

   גורמי הייצור שאינם מועסקים אינם מחפשים תעסוקה.

  • D. 

   חלק מגורמי הייצור המועסקים אינם תורמים דבר במקום שבו הם מועסקים.

 • 8. 
  אם הייצור הוא יעיל אז
  • A. 

   אי אפשר, על ידי הקצאה שונה של גורמי הייצור המועסקים, לייצר עוד ממוצר או משירות אחד מבלי לוותר על כמות כלשהיא ממוצר או משירות אחר.

  • B. 

   קיימת "התמחות מלאה" של גורמי הייצור במשק.

  • C. 

   העלות האלטרנטיבית הכוללת בייצורו של כל מוצר ושירות היא אפס.

  • D. 

   המשק מייצר בהכרח צירוף של מוצרים הנמצא על עקומת התמורה.

 • 9. 
  עקומת התמורה מתארת את
  • A. 

   צירופי הייצור המועדפים על ידי בני המשק.

  • B. 

   הצירופים האפשריים של גורמי הייצור המועסקים במשק.

  • C. 

   צירופי הייצור האפשריים המירביים במשק.

  • D. 

   צירופי הייצור שאינם אפשריים במשק.

 • 10. 
  עקומת התמורה יורדת משמאל לימין, שכן
  • A. 

   כמות גורמי הייצור במשק היא מוגבלת.

  • B. 

   רצונותיהם של בני המשק אינם מוגבלים.

  • C. 

   קיימת התמחות של גורמי ייצור במשק.

  • D. 

   העלות האלטרנטיבית השולית גדלה עם הרחבת היקף הייצור.

 • 11. 
  כאשר קיים בזבוז של גורמי ייצור במשק
  • A. 

   עקומת התמורה זזה כלפי פנים.

  • B. 

   עקומת התמורה זזה כלפי חוץ.

  • C. 

   המשק מייצר צירוף של מוצרים הנמצא מתחת לעקומת התמורה.

  • D. 

   המשק מייצר צירוף של מוצרים הנמצא מעל לעקומת התמורה.

 • 12. 
  עקומת התמורה של המשק תהיה קמורה כלפי חוץ רק אם
  • A. 

   כמות גורמי הייצור במשק היא מוגבלת.

  • B. 

   העלות האלטרנטיבית השולית היא קבועה.

  • C. 

   חלק מגורמי הייצור במשק מתאים יותר לייצור מוצר אחד מאשר לייצור המוצר האחר.

  • D. 

   ייצור כמות נתונה ממוצר אחד אינו אפשרי ללא ויתור על עמות כלשהי מן המוצר האחר.

 • 13. 
  מצבו של משק הנמצא באבטלה מתואר ע"י נקודה הנמצאת
  • A. 

   על עקומת התמורה.

  • B. 

   מימין לעקומת התמורה.

  • C. 

   מתחת לעקומת התמורה.

  • D. 

   מעל לעקומת התמורה.

 • 14. 
  אם המשק מייצר צירוף של מוצרים הנמצא מתחת לעקומת התמורה שלו הרי
  • A. 

   שאי-אפשר לייצר עוד ממוצר אחד מבלי לוותר על כמות כלשהי מן המוצר האחר.

  • B. 

   שלא קיימת התמחות של גורמי ייצור במשק.

  • C. 

   שהפער שבין צרכים למקורות אינו מטריד את מקבלי ההחלטות במשק.

  • D. 

   שגורמי הייצור שבמשק אינם מועסקים במלואם, או מועסקים בצורה לא יעילה.

 • 15. 
  אם עקומת התמורה של המשק היא בצורת קו ישר, אזי
  • A. 

   כל נקודה על עקומת התמורה מציינת כמות ייצור זהות משני המוצרים.

  • B. 

   שני המוצרים המיוצרים במשק חשובים לבני המשק במידה שווה.

  • C. 

   העלות האלטרנטיבית השולית אינה משתנה עם היקף הייצור.

  • D. 

   קיימת "התמחות מלאה" של גורמי הייצור במשק.

 • 16. 
  ענה בהתאם לטבלה
  • A. 

   העלות האלטרנטיבית השולית בייצור 3 יחידות של מוצרי השקעה היא 3 יחידות של מוצרי צריכה.

  • B. 

   העלות האלטרנטיבית הממוצעת בייצור 9 יחידות של מוצרי צריכה היא 3\1 יחידות של מוצרי השקעה.

  • C. 

   העלות האלטרנטיבית הכוללת בייצור 3 יחידות של מוצרי השקעה היא 9 יחידות של מוצרי צריכה.

  • D. 

   העלות האלטרנטיבית הכוללת בייצור 9 יחידות של מוצרי צריכה היא 3 יחידות של מוצרי השקעה.

 • 17. 
  ענה בהתאם לטבלה
  • A. 

   העלות האלטרנטיבית השולית בייצור 5 יחידות של מוצרי השקעה היא 1 יחידות של מוצרי צריכה.

  • B. 

   העלות האלטרנטיבית הממוצעת בייצור 5 יחידות של מוצרי צריכה היא 2\1 יחידות של מוצרי השקעה.

  • C. 

   העלות האלטרנטיבית הכוללת בייצור 5 יחידות של מוצרי השקעה היא 15 יחידות של מוצרי צריכה.

  • D. 

   העלות האלטרנטיבית הכוללת בייצור 5 יחידות של מוצרי צריכה היא 4 יחידות של מוצרי השקעה.

 • 18. 
  ענה בהתאם לטבלה ייצור של 3 יחידות של מוצרי השקעה יחד עם 4 יחידות של מוצרי צריכה
  • A. 

   אינו אפשרי

  • B. 

   אינו יעיל, או אינו מנצל את כל גורמי הייצור שבמשק.

  • C. 

   עדיף על פני ייצור בנקודה F, שבה מיוצרים מוצרי צריכה בלבד.

  • D. 

   מחייב תהליך של צמיחה כלכלית להשגתו.

 • 19. 
  ענה בהתאם לטבלה העלות השולית בייצור מוצרי השקעה
  • A. 

   קבועה בכל נקודה על עקומת התמורה.

  • B. 

   נמוכה מן העלות האלטרנטיבית הממוצעת בייצור מוצרי השקעה בכל נקודה על עקומת התמורה.

  • C. 

   שווה, בנקודה E, לעלות האלטרנטיבית הכוללת בייצור מוצרי השקעה.

  • D. 

   עולה, בנקודה E, על העלות האלטרנטיבית הממוצעת בייצור מוצרי השקעה.

 • 20. 
  ענה על שאלות 23-25 על בסיס הנתונים הבאים: בשעה אחת של עבודה יכול רובינזון קרוזו לאפות 10 כיכרות לחם או לקלוף 20 תפוחי אדמה. בשעה אחת של עבודה יכול ששת לאפות 5 כיכרות לחם או לקלוף 30 תפוחי אדמה.
  • A. 

   לרובינזון קורוזו יש יתרון מוחלט על ששת בקילוף תפוחי אדמה.

  • B. 

   לששת יש יתרון מוחלט על רובינזון קרוזו באפיית כיכרות לחם.

  • C. 

   לרובינזון קרוזו יש יתרון יחסי על ששת באפיית כיכרות לחם.

  • D. 

   לששת יש יתרון יחסי על רובינזון קרוזו באפיית כיכרות לחם.

 • 21. 
  ענה על שאלות 23-25 על בסיס הנתונים הבאים: בשעה אחת של עבודה יכול רובינזון קרוזו לאפות 10 כיכרות לחם או לקלוף 20 תפוחי אדמה. בשעה אחת של עבודה יכול ששת לאפות 5 כיכרות לחם או לקלוף 30 תפוחי אדמה.
  • A. 

   כדאי לרובינזון קרוזו להתמחות באפיית כיכרות לחם, ולששת בקילוף תפוחי אדמה.

  • B. 

   כדאי לששת להתמחות באפיית כיכרות לחם, ולרובינזון קרוזו כדאי להתמחות בקילוף תפוחי אדמה.

  • C. 

   לא כדאי לאף אחד מן השניים להתמחות בעיסוק כלשהו.

  • D. 

   אי אפשר לקבוע מתוך הנתונים, אם כדאי לכל אחד מן השניים להתמחות בעיסוק כלשהו.

 • 22. 
  שיפורים טכנולוגיים בייצור מוצרים צבאיים
  • A. 

   יביאו בהכרח להגדלת הייצור הצבאי.

  • B. 

   עשויים להביא להגדלת הייצור האזרחי דווקא.

  • C. 

   יביאו בהכרח לירידה בהיקף התעסוקה במשק.

  • D. 

   ישפיעו על יכולת הייצור של המשק רק אם המשק נמצא בתעסוקה מלאה.

 • 23. 
  תזוזה של עקומת התמורה כלפי חוץ תתרחש כתוצאה
  • A. 

   מהעברת גורמי ייצור מייצור מוצר אחד לייצור המוצר האחר.

  • B. 

   מעלייה בהיקף התעסוקה של גורמי הייצור במשק.

  • C. 

   מעלייה פתאומית בצורכיהם של בני המשק.

  • D. 

   מעלייה במלאי ההון שבמשק.

 • 24. 
  קיומו של שוק, במובנו הכלכלי, אינו אפשרי ללא
  • A. 

   מפגש פיסי בין קונים ומוכרים.

  • B. 

   ניתוק פיסי בין קונים ומוכרים.

  • C. 

   תחרות משוכללת בין קונים ומוכרים.

  • D. 

   קיומם של קונים ומוכרים.

 • 25. 
  שוק המכיל מספר קטן של קונים קרוי
  • A. 

   אוליגופול.

  • B. 

   אוליגופסון.

  • C. 

   מונופול.

  • D. 

   מונופסון.

Back to Top Back to top