Ανάπτυξη Εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον

31 | Total Attempts: 46

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον

Επιλέξτε την σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις.


Questions and Answers
 • 1. 
  Καθορισμός απαιτήσεων για ένα πρόβλημα είναι ο προσδιορισμός των δεδομένων και των ζητούμενων.
  • A. 

   Σ

  • B. 

   Λ

 • 2. 
  Ο Η/Υ αποτελεί το μοναδικό μηχανισμό επεξεργασίας δεδομένων
  • A. 

   Σ

  • B. 

   Λ

 • 3. 
  Άλυτα είναι τα προβλήματα για τα οποία έχει αποδειχθεί ότι δεν έχουν λύση.
  • A. 

   Σ

  • B. 

   Λ

 • 4. 
  Ο τετραγωνισμός του κύκλου είναι επιλύσιμο πρόβλημα
  • A. 

   Σ

  • B. 

   Λ

 • 5. 
  Ο αλγόριθμος χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τα προβλήματα πληροφορικής
  • A. 

   Σ

  • B. 

   Λ

 • 6. 
  Όταν ένας αλγόριθμος τελειώνει μετά από συγκεκριμένο αριθμό βημάτων χαρακτηρίζεταιαποτελεσματικός
  • A. 

   Σ

  • B. 

   Λ

 • 7. 
  Η αναπαράσταση των αλγορίθμων γίνεται συνήθως με φυσική γλώσσα.
  • A. 

   Σ

  • B. 

   Λ

 • 8. 
  Η λέξη αλγόριθμος είναι αποδεκτή ως όνομα σταθεράς.
  • A. 

   Σ

  • B. 

   Λ

 • 9. 
  Τα πιο δύσκολα προβλήματα λύνονται με τη δομή ακολουθίας.
  • A. 

   Σ

  • B. 

   Λ

 • 10. 
  Η εντολή i <- i +1 αποθηκεύει μια τιμή στη μεταβλητή i.
  • A. 

   Σ

  • B. 

   Λ

 • 11. 
  Η εντολή i <- i +1 είναι λανθασμένη αν δεν γνωρίζουμε την τιμή της μεταβλητής i.
  • A. 

   Σ

  • B. 

   Λ

 • 12. 
  Τα σχόλια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι ενός αλγορίθμου.
  • A. 

   Σ

  • B. 

   Λ

 • 13. 
  Η εντολή διάβασε είναι εντολή εξόδου.
  • A. 

   Σ

  • B. 

   Λ

 • 14. 
  Η πρόταση όχι 10>30 και όχι (10<= 5 ή 4<8) είναι αληθής.
  • A. 

   Σ

  • B. 

   Λ

 • 15. 
  Στη δομή επιλογής μια εντολή μπορεί να μην εκτελεστεί ποτέ.
  • A. 

   Σ

  • B. 

   Λ

 • 16. 
  Μια λογική συνθήκη δεν μπορεί να περιλαμβάνει παραπάνω από 2 λογικούς τελεστές
  • A. 

   Σ

  • B. 

   Λ

 • 17. 
  Η εμφωλευμένη δομή περιέχει συνδυασμούς των άλλων αλγοριθμικών δομών
  • A. 

   Σ

  • B. 

   Λ

 • 18. 
  Η δομή επανάληψης Όσο...Επανάλαβε εκτελείται όσο η συνθήκη είναι αληθής.
  • A. 

   Σ

  • B. 

   Λ

 • 19. 
  Η δομή Αρχή…επανάληψης….Μέχρις_ότου εκτελείται πάντα μια φορά.
  • A. 

   Σ

  • B. 

   Λ

 • 20. 
  Ένας βρόχος επανάληψης που δεν τερματίζεται ονομάζεται ατέρμων βρόχος.
  • A. 

   Σ

  • B. 

   Λ

 • 21. 
  Στη δομή επανάληψης Για…από…μέχρι το με_βήμα δεν μπορεί να παραληφθεί.
  • A. 

   Σ

  • B. 

   Λ

 • 22. 
  Οι βασικές λειτουργίες της στοίβας είναι η εισαγωγή και η απώθηση.
  • A. 

   Σ

  • B. 

   Λ

 • 23. 
  Η σειριακή αναζήτηση είναι ο λιγότερο αποτελεσματικός αλγόριθμος αναζήτησης
  • A. 

   Σ

  • B. 

   Λ

 • 24. 
  Οι στατικές δομές δεδομένων στηρίζονται στην τεχνική της δυναμικής παραχώρησης μνήμης
  • A. 

   Σ

  • B. 

   Λ

 • 25. 
  Η μέθοδος επεξεργασίας της στοίβας ονομάζεται FIFO
  • A. 

   Σ

  • B. 

   Λ

Back to Top Back to top