საინფორმაციო ტექნოლოგიები

30
საინფორმაციო ტექნოლოგიები

             ;           &nbs p;           &nb sp;           &n bsp;           & nbsp;                საცდელი ტესტი

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  რა არის MS WINDOWS?
  • A. 

   ანტივირუსული პროგრამა

  • B. 

   საოფისე პროგრამა

  • C. 

   ოპერაციული სისტემა

  • D. 

   ფაილის ასატვირთი მენეგერი

 • 2. 
  რომელი არ წარმოადგენს სისტემური ბლოკის ძირითად დანიშნულებას?  
  • A. 

   გამოთვლების შესრულება

  • B. 

   ინფორმაციის შენახვა

  • C. 

   კომპიუტერის შემადგენელი ნაწილების მუშაობის მართვა

  • D. 

   ქაღალდზე ბეჭდვა

 • 3. 
  რომელი პორტით შეიძლება კომპიუტერს მიუერთდეს პრინტერი? (აირჩიეთ ორი სწორი პასუხი)
  • A. 

   USB პორტი

  • B. 

   Ethernet პორტი

  • C. 

   ქსელის პორტი

  • D. 

   სერიული პორტი

 • 4. 
  რისთვის გამოიყენება კლავიატურის "Ctrl" კლავიში
  • A. 

   ინგლისური ტერმინების მართლწერის შესამოწმებლად

  • B. 

   შრიფტების დასაინსტალებლად კომპიუტერზე

  • C. 

   გარკვეული მართვის ფუნქციების შესასრულებლად სხვა კლავიშებთან კომბინაციაში

  • D. 

   ეკრანის გამოსხივების შესამცირებლად

 • 5. 
  USB 2.0 პორტს გააჩნია სნატდარტული ინტერფეისი
  • A. 

   არასწორია

  • B. 

   სწორია

 • 6. 
  რისთვის გამოიყენება კლავიატურის "Caps Lock" კლავიში?
  • A. 

   ლათინური ანბანის დიდი ასოების დასაბეჭდად

  • B. 

   დიდი ასოებისა და აგრეთვე ორსიმბოლოიანი კლავიშის ზედა რეგისტრის შესაბამისი სიმბოლოს დასაბეჭდად

  • C. 

   შრიფტების გადასართველად

 • 7. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი ტიპის პრინტერები ითვლება საუკეთესოდ?
  • A. 

   მატრიცული

  • B. 

   ლაზერული

  • C. 

   ანბან–ციფრული

  • D. 

   მელნის

 • 8. 
  როგორ ბეჭდავენ ლაზერული პრინტერები?
  • A. 

   შტამპზე ამოტვიფრული მზა ასოებით

  • B. 

   სპეციალური ნემსებიანი დეტალით

  • C. 

   სპეციალური მელნით

  • D. 

   კარტრიჯის საშუალებით

 • 9. 
  რა არის სკანერი?
  • A. 

   ასლი გადამღები მოწყობილობა

  • B. 

   საბეჭდი საშუალება

  • C. 

   ინფორმაციის შორ მანძილზე გადასაცემი მოწყობილობა

  • D. 

   ერთ–ერთი დრაივერი

 • 10. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელია კომპიუტერის გამომტანი მოწყობილობა?
  • A. 

   კლავიატურა

  • B. 

   მაუსი

  • C. 

   მონიტორი

  • D. 

   ციფრული ვიდეოკამერა

 • 11. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელია კომპიუტერის შემტანი მოწყობილობა? (აირჩიეთ ორი სწორი პასუხი)
  • A. 

   კლავიატურა

  • B. 

   მონიტორი

  • C. 

   პრინტერი

  • D. 

   მაუსი

 • 12. 
  რატომ ჰქვია დისკებსა და დისკეტებს "მუდმივი მეხსიერება" ?
  • A. 

   მათზე ჩაწერილი ინფორმაცია აღარ იშლება

  • B. 

   მათზე ჩაწერილი ინფორმაცია თუ არ წავშალეთ, მუდმივად შეინახება

  • C. 

   მათზე ჩაწერილი ინფორმაცია კომპიუტერის გამორთვის შემდეგ არ იშლება და მისი გამოყენება კომპიუტერის მომავალ ჩართვაზეც შეიძლება

  • D. 

   მათზე ჩაწერილი ინფორმაცია კომპიუტერის გამორთვის შემდეგ არ იშლება და მისი გამოყენება კომპიუტერის მომავალ ჩართვაზეც შეიძლება

 • 13. 
  რა არის სისტემური პროგრამის დანიშნულება?
  • A. 

   კომპიუტერის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა

  • B. 

   კომპიუტერული თამაშების გრაფიკასთან მუშაობა

  • C. 

   სისტემის სხვადასხვა აპარატურის ინსტალაცია

  • D. 

   კომპიუტერში ჩაწერილი პროგრამების სისტემატიზაცია

 • 14. 
  ჩამოთვლილი პორტებიდან რომელია ცხელ შეერთებადი?
  • A. 

   PS/2

  • B. 

   Firewire

  • C. 

   Paralell

  • D. 

   USB

 • 15. 
  რას გამოიწვევს იარლიყის წაშლა?
  • A. 

   მოცემული ფანჯრიდან წაშლილი იარლიყით პროგრამა აღარ გაეშვება

  • B. 

   კომპიუტერიდან შესაბამის პროგრამას ვერ გავუშვებთ, რადგან იგი მთლიანად წაიშლება

  • C. 

   წაიშლება მხოლოდ შესაბამისი პროგრამის გამშვები ფაილი

  • D. 

   პროგრამას სახელი აღარ ექნება და ვეღარ იმუშავებს

 • 16. 
  რისი გაზიარება არ შეიძლება ლოკალურ ქსელში?
  • A. 

   პრინტერის

  • B. 

   CD-ROM დრაივის

  • C. 

   ფაილის

  • D. 

   საქაღალდის

 • 17. 
  რა დანიშნულება აქვს Sharing ბრძანებას
  • A. 

   მონიშნული ობიექტი გადაიწერება სერვერზე

  • B. 

   ამ ბრძანებით ხდება ინტერნეტში პირველადი ჩართვა

  • C. 

   გამოიყენება ლოკალური ქსელის სხვა კომპიუტერში შესასვლელად

  • D. 

   ლოკალურ ქსელში რესურსების გაზიარების

 • 18. 
  როგორც წესი, ვინ ადგენს მონაცემთა ბაზას? (ACCESS)
  • A. 

   ოფისის მენეჯერი

  • B. 

   პროგრამისტი

  • C. 

   ბუღალტერი

  • D. 

   ოპერატორი

 • 19. 
  ვინჩესტერში მოთავსებული დისკი
  • A. 

   მუდმივად ტრიალებს

  • B. 

   ტრიალებს მაშინ, როდესაც ჩართულია კომპიუტერი

  • C. 

   ტრიალებს მაშინ, როდესაც მას მიმართავენ

  • D. 

   არ ტრიალებს

 • 20. 
  თვლის რომელ სისტემას ემყარება კომპიუტერის მუშაობა?
  • A. 

   ორობითს

  • B. 

   ხუთობითს

  • C. 

   ექვსობითს

  • D. 

   ასობითს

 • 21. 
  რამდენი ბიტია ერთ ბაიტში
  • A. 

   100

  • B. 

   8

  • C. 

   2

  • D. 

   10

 • 22. 
  როგორი გაფართოება აქვთ Windows-ის მუშაობის პროცესში შექმნილ დროებით ფაილებს?
  • A. 

   Pdf

  • B. 

   Tmp

  • C. 

   Doc

  • D. 

   Jpg

  • E. 

   Mpeg

  • F. 

   Mp3

 • 23. 
  რამდენი USB მოწყობილობის აღქმის უნარი გააჩნია კომპიუტერს?
  • A. 

   10

  • B. 

   27

  • C. 

   100

  • D. 

   127

 • 24. 
  თუ პრინტერს შევუერთებთ უწყვეტი კვების წყაროს (UPS) ,რა მოხდება?
  • A. 

   სავარაუდოდ მწყობრიდან გამოვა პრინტერი

  • B. 

   სავარაუდოდ მწყობრიდან გამოვა UPS

  • C. 

   ორივე მწყობრიდან გამოვა

  • D. 

   არაფერი არ მოხდება

 • 25. 
  რომელია კომპიუტერის დროებითი მეხსიერება?
  • A. 

   CPU

  • B. 

   RAM

  • C. 

   ROM

  • D. 

   HDD

 • 26. 
  რისი მწარმოებელი ფირმაა intel?
  • A. 

   დედაპლატების

  • B. 

   კომპიუტერის სისტემური ბლოკების

  • C. 

   ცენტრალური პროცესორების

  • D. 

   მყარი დიკის

 • 27. 
  რა სიჩქარეს გადასცემს USB 1.1 ინტერფეისი?
  • A. 

   12 მბ/წმ

  • B. 

   480 მბ/წმ

  • C. 

   480 გბ/წმ

  • D. 

   4800 მბ/წმ

 • 28. 
  რისი მწარმოებელი ფირმაა BTX
  • A. 

   ოპერატიული მეხსიერების

  • B. 

   ცენტრალური პროცესორების

  • C. 

   დედაპლატის

  • D. 

   მყაი დისკის

 • 29. 
  რამდენ ბიტიანია პროცესორი თუ მას აღენიშნება სიმბოლო X86
  • A. 

   32 ბიტ

  • B. 

   86 ბიტ

  • C. 

   64 ბიტ

  • D. 

   86 ბიტ

 • 30. 
  რამ შეიძლება გამოიწვიოს კომპიუტერის კომპონენტების გადახურება? (აირჩიეთ ორი სწორი პასუხი)
  • A. 

   ტემპერატურა დასაშვებ ნორმას აღემატება

  • B. 

   ჭექაქუხილმა

  • C. 

   ოპერაციული სისტემის არ შეცვლამ

  • D. 

   ტენიანობა დასაშვებ ნორმას აღემატება