ออนไลน์ รอบรู้ ชุด 176 ราชพฤกษ์ 54 + ม.38 ค + เด่นน่าออก

11
ออนไลน์ รอบรู้ ชุด 176 ราชพฤกษ์ 54 + ม.38 ค + เด่นน่าออก

ข้อสอบออนไลน์  รอบรู้ ชุด 176 ราชพฤกษ์ 54 + ม.38 ค (2) + เด่นน่าออก   โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ  www.tuewsob.com

Sample Question

งานพืชสวนโลก หรือ ราชพฤกษ์ 2554 จัด 99 วัน ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 มีแนวคิดในการจัดงานตามข้อใด

3Gs

3Rs

3Gs และ 3Rs

3Sg และ 3Sr

Number of Questions:

More Options
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  งานพืชสวนโลก หรือ ราชพฤกษ์ 2554 จัด 99 วัน ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 มีแนวคิดในการจัดงานตามข้อใด
  • A. 

   3Gs

  • B. 

   3Rs

  • C. 

   3Gs และ 3Rs

  • D. 

   3Sg และ 3Sr

 • 2. 
  ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมของ ราชพฤกษ์ 2554
  • A. 

   นิทรรศการ

  • B. 

   ประดิษฐ์

  • C. 

   ประชุมวิชาการ

  • D. 

   ประกวด

 • 3. 
  งานพืชสวนโลก 2554 จัดขึ้นที่จังหวัดใด
  • A. 

   เชียงใหม่

  • B. 

   เชียงราย

  • C. 

   แพร่

  • D. 

   พเยาว์

 • 4. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐาตำแหน่งของบุคลากรทางการศึกษา ม.38 ค (2)
  • A. 

   2 ประเภท 6 กลุ่ม

  • B. 

   2 ประเภท 20 สายงาน

  • C. 

   6 ประเภท 20 สายงาน

  • D. 

   6 ประเภท 2 กลุ่ม

 • 5. 
  จาก ข้อ 4 ข้อใด คือประเภทดังกล่าว
  • A. 

   วิชาการ - ทั่วไป

  • B. 

   วิชาการ-อำนวยการ-ทั่วไป

  • C. 

   ทั่วไป-วิชาการ-อำนวยการ-บริหาร

  • D. 

   ทั่วไป-วิชาการ-บริหาร

 • 6. 
  จากข้อ 4 บุคลากรทางการศึกษาใดไม่ใช่ประเภทวิชาการ
  • A. 

   ปฏิบัติงานห้องสมุด

  • B. 

   นิติการ

  • C. 

   จัดการงานทั่วไป

  • D. 

   พยาบาลวิชาชีพ

 • 7. 
  ซีเกมส์ ครั้งที่ 27 จัดขึ้นที่ประเทศใด
  • A. 

   พม่า

  • B. 

   สิงคโปร์

  • C. 

   กัมพูชา

  • D. 

   ไทย

 • 8. 
  โอลิมปิค 2012 จัดขึ้นที่ประเทศใด
  • A. 

   อังกฤษ

  • B. 

   สหรัฐ

  • C. 

   สเปน

  • D. 

   บราซิล

 • 9. 
  บุคคลในข้อใดไม่ได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2554
  • A. 

   ศ.นพ.แอรอน ที. เบ็ค

  • B. 

   ศ.คร.เอวา วอง ชอป

  • C. 

   ดร.เดวิด ที. วอง

  • D. 

   ดร.รูธ เอฟ. บิชอป

 • 10. 
  ข้อใด ไม่ใช่ 7 สาระใหม่ของหลักสูตร สพฐ.
  • A. 

   เกษตร

  • B. 

   วิทยาศาสตร์

  • C. 

   อุตสาหกรรม

  • D. 

   วิศวะ

 • 11. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการช่วยเหลือของรัฐบาลจากอุทกภัยปี 54
  • A. 

   ข้าว ไร่ละ 2222 บาท/ไร่

  • B. 

   พืชไร่ 3150 บาท/ไร่

  • C. 

   พืชสวน 5098 บาท/ไร่ ไม่เกิน 5 ไร่

  • D. 

   ประมง 4225 บาท/ไร่ ไม่เกิน 5 ไร่