ออนไลน์ ชุด 175 รวม 5 ธันวา 54 + เด่น 54-55

11

Settings
Please wait...
ออนไลน์ ชุด 175 รวม 5 ธันวา 54 + เด่น 54-55

ข้อสอบออนไลน์  รอบรู้ ชุด 175 รวม 5 ธันวา 54 + เด่น 54-55   โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ  www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  แนวคิดในการจัดงาน 5 ธันวาคม 2554 คือข้อใด
  • A. 

   ใต้ร่มพระบารมี

  • B. 

   เย็นศิระเพราะพระบริบาล

  • C. 

   ศูนย์รวมดวงใจ ไทยทั้งชาติ

  • D. 

   พระผู้ทรงเป็นพ่อแห่งแผ่นดิน

 • 2. 
  พระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทานแก่คนไทย 5 ธันวาคม 2554 ข้อสำคัญคือ
  • A. 

   จะต้องไม่ขัดแย้งแตกแยกกัน

  • B. 

   จะต้องรู้รักสามัคคี

  • C. 

   จะต้องช่วยเหลือผู้อื่น

  • D. 

   จะต้องทำให้ประชาชนเป็นสุข

 • 3. 
  ชื่องาน 5 ธันวาคม 2554 มีว่าอย่างไร
  • A. 

   The Celebrations on the Auspicious Occasion of His Majesty the King's 7th Cycle Birthday Anniversary 5th December 2011

  • B. 

   The Celebrations Auspicious on the Occasion of His Majesty the King's 7th Cycle Birthday Anniversary 5th December 2011

  • C. 

   The Celebrations on the Auspicious Occasion of His Majesty the King's 7th Cycle Anniversary 5th December 2011 Birthday

  • D. 

   The Celebrations Auspicious on the Occasion of His Majesty the King's 7th Cycle Anniversary 5th December 2011Birthday

 • 4. 
  ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ 5 ธันวาคม 2554 คือใคร
  • A. 

   นายศิริ หนูแดง

  • B. 

   นางศิริ หนูแดง

  • C. 

   เด็กชายศิริ หนูแดง

  • D. 

   เด้กหญิง ศิริ หนูแดง

 • 5. 
  จากตราสัญลักษณ์ 5 ธค 54 ข้อใดหมายถึงศูนย์รวมดวงใจคนไทยทั้งชาติ
  • A. 

   อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สีเหลืองทอง

  • B. 

   เลข ๙

  • C. 

   พระมหาพิชัยมงกุฎ

  • D. 

   สัปตปฎลเศวตฉัตร

 • 6. 
  บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2554 จากพระปฐมพรมราชโองการ ชื่อว่า
  • A. 

   เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม

  • B. 

   ครองแผ่นดินโดยธรรม

  • C. 

   แสงหนึ่งนั้นคือรุ้งงาม

  • D. 

   เย็นศิรเพราะพระบริบาล

 • 7. 
  เว็บไซต์ ศปภ. คือข้อใด
  • A. 

   Www.floodthailand.net

  • B. 

   Floodthailand.net/

  • C. 

   Www.floodthailand.com

  • D. 

   Www.floodthailand.go.th

 • 8. 
  ข้อใด คือคำขวัญอาเซี่ยน
  • A. 

   One Vision, One Identity, One Community

  • B. 

   One Identity, One Community,One Vision

  • C. 

   One Vision, One Community , One Identity

  • D. 

   One Identity, One Vision , One Community

 • 9. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ สพฐ.2555
  • A. 

   4 แผนงาน 5 ผลผลิต 8 โครงการ

  • B. 

   5 แผนงาน 4 โครงการ 8 ผลผลิต

  • C. 

   5 แผนงาน 4 โครงการ 8 ผลผลิต

  • D. 

   8 แผนงาน 4 โครงการ 5 โครงการ

 • 10. 
  ข้อใด ไม่ใช่ Flagship ของ สพฐ.2555
  • A. 

   ไซเบอร์โฮม

  • B. 

   1 อำเภอ 1 ทุน

  • C. 

   กรอ.

  • D. 

   กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู

 • 11. 
  ข้อใดไม่อยู่ในวิสัยทัศน์ประเทศไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
  • A. 

   ความสุข

  • B. 

   ความเสมอภาค

  • C. 

   การสร้างภูมิคุ้มกัน

  • D. 

   ความพอประมาณ