امتحان Power Point - گروه 1

30 | Total Attempts: 115

SettingsSettingsSettings
Please wait...
امتحان Power Point  - گروه 1

لطفا به سوالات پاسخ دهید. زمان پاسخگویی به هر سوال 1 دقیقه میباشد


Questions and Answers
 • 1. 
  پسوند فایلهای ذخیره شده در پاورپوینت ......... میباشد.
  • A. 

   Ppd

  • B. 

   Psd

  • C. 

   Pdf

  • D. 

   Ppt

 • 2. 
  از کدام فرمت برای ذخیره فایل بصورت تصویر و گرافیک استفاده میکنیم؟
  • A. 

   Pot

  • B. 

   Htm

  • C. 

   Jpg

  • D. 

   Ppt

 • 3. 
  برای بستن فایل ارائه مطالب کدام روش را استفاده می کنیم؟
  • A. 

   File ...... Close

  • B. 

   Ctrl +F4

  • C. 

   Ctrl+W

  • D. 

   هر سه مورد

 • 4. 
  برای ایجاد اسلاید جدید از چه منو یی استفاده می کنیم؟
  • A. 

   Insert

  • B. 

   View

  • C. 

   Edit

  • D. 

   File

 • 5. 
  برای نمایش خودکار شماره اسلاید از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
  • A. 

   Date

  • B. 

   Page Number

  • C. 

   Slide Number

  • D. 

   Footer

 • 6. 
  برای صرفه جویی در زمان و طراحی یکسان رنگ و ظاهر اسلایدها استفاده می شود؟
  • A. 

   Slide Footer

  • B. 

   Slide Header

  • C. 

   Slide Layout

  • D. 

   Slide Master

 • 7. 
  وقتی نرم افزار پاورپوینت را اجرا می کنیم فایل ارائه مطالب جدیدی ایجاد می شود با نام پیش فرض ؟
  • A. 

   New PowerPoint

  • B. 

   New Document

  • C. 

   Presentation new

  • D. 

   Presentation 1

 • 8. 
  برای انصراف از تغیرات انجام شده و بازگشت به وضعیت قبل از چه کلیدهایی استفاده می کنیم؟
  • A. 

   Ctrl + W

  • B. 

   Ctrl + X

  • C. 

   Ctrl + B

  • D. 

   Ctrl + Z

 • 9. 
  برای تغییر نام کاربر طبق کدام مراحل عمل میکنیم؟
  • A. 

   Format .... General

  • B. 

   Tools ..... Options ..... Edit

  • C. 

   Tools ..... Options ..... General

  • D. 

   Tools ...... Customize ..... General

 • 10. 
  برای نمایش نهایی اسلایدها در نمای بزرگ از کدام کلید یا کلیدها استفاده میکنیم؟
  • A. 

   F3

  • B. 

   F1 + S

  • C. 

   Ctrl + shift

  • D. 

   F5

  • E. 

   Shift + S

 • 11. 
  برای تغییر رنگ زمینه اسلاید به حالت سایه روشن از کدام مراحل استفاده می کنیم؟
  • A. 

   Format ..... Background ...... Fill Effects ..... Patterns

  • B. 

   Format ..... Background ...... Fill Effects ..... Texture

  • C. 

   Format ..... Background ...... Fill Effects .....Gradient

  • D. 

   هر سه مورد

 • 12. 
  برای ایجاد یک چارت سازمانی از چه مسیری استفاده می کنیم؟
  • A. 

   نوار ابزار Drawing ........ Diagram

  • B. 

   Insert ....... Chart

  • C. 

   Insert ........ Diagram

  • D. 

   گزینه های اول و سوم صحیح هستند

 • 13. 
  برای ایجاد اعداد توان دار کدام مسیر صحیح است؟
  • A. 

   Format ..... Font ........ Emboss

  • B. 

   Format ..... Font ........ Shadow

  • C. 

   Format ..... Font ........ Subscript

  • D. 

   Format ..... Font ........Superscript

 • 14. 
  برای شماره دار کردن یک لیست از کدام نوار ابزار استفاده می کنیم؟
  • A. 

   Standard

  • B. 

   Drawing

  • C. 

   Tables

  • D. 

   Formatting

 • 15. 
  برای ایجاد اسلاید مستر از چه منوی استفاده می کینیم؟
  • A. 

   View

  • B. 

   Format

  • C. 

   Edit

  • D. 

   Insert

 • 16. 
  برای رمز گذاری فایل ارائه مطالب از چه مسیری استفاده می کنیم؟
  • A. 

   Tools ...... Option

  • B. 

   Tools .... Security

  • C. 

   Files ...... Option

  • D. 

   Files ...... Save as

 • 17. 
  کدامیک از نماهای زیر جز نماهای ارائه مطالب در پاور پوینت نیستند؟
  • A. 

   Slide Master

  • B. 

   Slide Show

  • C. 

   Normal

  • D. 

   Slide Sorter

 • 18. 
  برای استفاده از طرح های آماده برای زمینه اسلایدها از چه گزینه ای استفاده می کنیم؟
  • A. 

   Slide master

  • B. 

   Fill effects

  • C. 

   Background

  • D. 

   Slide Design

 • 19. 
  Bulleted List  چه کاربردی دارد؟
  • A. 

   درج جدول داده ها

  • B. 

   درج لیست شماره گذاری شده

  • C. 

   درج لیست انتخابها

  • D. 

   درج لیست علامت گذاری شده

 • 20. 
  برای فعال کردن دستیار کمک نرم افزار پاور پوینت از چه منوی استفاده می کنیم؟
  • A. 

   Edit

  • B. 

   Tools

  • C. 

   Insert

  • D. 

   Help

 • 21. 
  برای درج نمودارها چه مسیری صحیح است؟
  • A. 

   Format ........Tables

  • B. 

   Insert ....... Tables

  • C. 

   Format ..... Charts

  • D. 

   Insert ....... Charts

 • 22. 
  برای درج شکلهای خاص مانند علامت کوچکتر مساوی از چه گزینه ای بهتر است استفاده کنیم؟
  • A. 

   عکسهای داخل کامپیوتر

  • B. 

   عکسهای سایت Office

  • C. 

   Clip Arts

  • D. 

   Symbols

 • 23. 
  Slide Layout  برای چه مواردی کاربرد دارد؟
  • A. 

   ایجاد عکس و جدول

  • B. 

   ایجاد نمودار

  • C. 

   نوشتن متن

  • D. 

   هر سه مورد

 • 24. 
  برای فعال کردن نوار ابزار جدید از چه منویی استفاده می کنیم؟
  • A. 

   Format

  • B. 

   Insert

  • C. 

   View

  • D. 

   Edit

 • 25. 
  کلید میانبر برای کپی کردن متنها چیست؟
  • A. 

   Ctrl + X

  • B. 

   Ctrl + C

  • C. 

   Ctrl + F2

  • D. 

   Ctrl + Shift

Back to Top Back to top