שאלון פיזיולוגיה

33 | Total Attempts: 4227

Settings
Please wait...
שאלון פיזיולוגיה

שאלון בפיזיולוגיה ,השאלות מתוך אתר אדרנלין


Questions and Answers
 • 1. 
  צריכת חמצן מירבית היא מדד ל
  • A. 

   יכולת אנאירובית

  • B. 

   יכולת אירובית

  • C. 

   כושר איוורור מירבי של הריאות

  • D. 

   תפוקת הלב המירבית

 • 2. 
  מצב יציב מעיד על
  • A. 

   א. חוסר יכולת של המערכת האירובית לענות על דרישת החמצן של הגוף

  • B. 

   ב. ביצוע עבודה אירובית ברמה מירבית

  • C. 

   ג. כל דרישות האנרגיה מסופקות על-ידי המערכת האירובית

  • D. 

   ד. חוסר יכולת התאוששות במהלך המאמץ

 • 3. 
  אדם המבצע מאמץ אירובי מירבי
  • A. 

   א. מגיע למעשה לשיא היכולת להביא ולהשתמש בחמצן

  • B. 

   ב. מסוגל להעלות את ניצול החמצן ב- 250 מ"ל/ק"ג/דקה נוספים

  • C. 

   ג. מסוגל להתמיד בכך ולהתייצב ב"מצב יציב" בעומס זה

  • D. 

   ד. רמת חומצת החלב בדמו מגיעה ל- 4 מילימול/ליטר

 • 4. 
  הדרישות האנרגטיות למאמץ מסופקות כולן על ידי המערכת האנאירובית
  • A. 

   א. במצב יציב

  • B. 

   ב. בזמן ההתאוששות

  • C. 

   ג. בגירעון החמצן

  • D. 

   ד. בריצת 1500 מטר

 • 5. 
   צריכת החמצן המירבית עלולה להיות מוגבלת במצבים הבאים
  • A. 

   אנמיה

  • B. 

   ב. תפוקת לב נמוכה

  • C. 

   ג. חולשת שרירי הנשימה

  • D. 

   ד. כל התשובות נכונות

 • 6. 
  צריכת החמצן המירבית של אדם א' היא 3 ליטר/דקה ומשקלו 60 ק"ג.  צריכת החמצן המירבית של אדם ב' היא 50 מ"ל/ק"ג/דקה.  מי נמצא בכושר גופני אירובי טוב יותר?
  • A. 

   אדם א

  • B. 

   אדם ב

  • C. 

   שניהם בכושר אירובי זהה

  • D. 

   אין אפשרות להשוות בין השניים על סמך נתונים אלו

 • 7. 
  אם לשני נבדקים צריכת חמצן מירבית זהה וסף אנאירובי שונה, אז
  • A. 

   בעל הסף האנאירובי הגבוה יותר מצוי בכושר גופני אירובי טוב יותר

  • B. 

   בעל הסף האנאירובי הנמוך יותר מצוי בכושר גופני אירובי טוב יותר

  • C. 

   ההבדל בגובה הסף האנאירובי קשור לגיל ולא לכושר גופני אירובי

  • D. 

   יש למדוד את קצב הלב כדי לקבוע מי מביניהם בכושר גופני טוב יותר

 • 8. 
   באימון שחיה תת-מירבי נתון תהיה צריכת החמצן של אדם מאומן
  • A. 

   גבוהה מזו של אדם לא מאומן באותה עבודה

  • B. 

   נמוכה מזו של אדם לא מאומן באותה עבודה

  • C. 

   בפעילות תת-מירבית אין משמעות לצריכת החמצן

  • D. 

   בפעילות תת-מירבית אין משמעות לצריכת החמצן

 • 9. 
  צריכת ליטר חמצן בדקה שווה בקרוב להוצאת 5 קק"ל
  • A. 

   ויכולה בהחלט להספיק לפעילות גופנית קלה

  • B. 

   ויכולה להעלות טמפרטורה של 10 ליטר מים במעלה אחת

  • C. 

   וגורמת לתשישות גופנית

  • D. 

   תשובות א' + ב' נכונות

 • 10. 
  בתהליך האלקטי
  • A. 

   ATP תורם אנרגיה ליצירת CP

  • B. 

   ATP יוצר ADP חיבור של שני

  • C. 

   ATP בגליקוליזה, שבסופה נוצרת חומצת החלב, נטענות מולקולות

  • D. 

   תשובות א' + ב' נכונות

 • 11. 
   שלו במאמץ מראה על 85 RQאדם שה א. ב. ג. קיים איזון בשימוש בסוכרים ובשומן ד. אין RQ כזה ה.
  • A. 

   משתמש בסוכרים בעיקר וחלק קטן בשומן

  • B. 

   משתמש בשומן בעיקר וחלק קטן בסוכרים

  • C. 

   קיים איזון בשימוש בסוכרים ובשומן

  • D. 

   כזה RQ אין

  • E. 

   משתמש בשומנים, סוכרים וחלבונים

 • 12. 
  מגדרת כ RQ  מנת נשימה  
  • A. 

   VCo2/Vo2 באויר בנשוף

  • B. 

   O2+Vo2 באויר הנשוף

  • C. 

   כיחס בין כמות דו-תחמוצת הפחמן באויר הנשוף, לצריכת החמצן

  • D. 

   כפי שנמדדת במאבחן הגזים VCo2 כמות

 • 13. 
  ההתאוששות האקטיבית לעומת הפאסיבית
  • A. 

   משפרת את החזרה הורידית

  • B. 

   מסייעת בפינוי חומצת החלב

  • C. 

   CO2 מסייעת בפינוי

  • D. 

   כל התשובות נכונות

 • 14. 
  אדם שמשקלו 100 ק"ג רץ ריצה קלה בצריכת חמצן של 20 מ"ל/ק"ג/דקה, כמה קלוריות הוא צורך אם הוא רץ 10  דקות
  • A. 

   100 קלוריות

  • B. 

   50 קלוריות

  • C. 

   500 קלוריות

  • D. 

   כל התשובות שגויות

 • 15. 
  בתחילת כל מאמץ, מסלולי האנרגיה שעובדים הם
  • A. 

   אנאירובי אלקטי

  • B. 

   אנאירובי אלקטי + אנאירובי לקטי

  • C. 

   אנאירובי אלקטי ואירובי

  • D. 

   אנאירובי אלקטי, אנאירובי לקטי ואירובי

 • 16. 
  . ריכוז גליקוגן בשריר יעלה בעת התאוששות ארוכת טווח מריצת מרתון, בעיקר בעקבות
  • A. 

   דיאטה עשירה בחלבונים

  • B. 

   דיאטה עשירה בפחמימות

  • C. 

   דיאטה דלת שומן

  • D. 

   דיאטה עשירה בויטמינים

 • 17. 
  מנת הנשימה הגדולה מ- 1.00 מעידה על
  • A. 

   מעבר למטבוליזם אנאירובי בעיקר

  • B. 

   שימוש מוגבר בשומנים כמקור לאנרגיה

  • C. 

   דרגת מאמץ קלה במיוחד

  • D. 

   כל התשובות שגויות

 • 18. 
  ככל שעולה משך המאמץ
  • A. 

   יורד קצב השימוש בשומן

  • B. 

   יורדת מנת הנשימה

  • C. 

   עולה קצב השימוש בפחמימות

  • D. 

   עולה מנת הנשימה

 • 19. 
  כדי להשתמש בשומן בצורה המיטבית יש
  • A. 

   להתאמן ממושכות קרוב ככל הניתן לדופק המנוחה

  • B. 

   לשלב באימון בין אימון הפוגות (בדופק מירבי) ולבין התאוששות פסיבית (דופק מנוחה

  • C. 

   להתאמן ממושכות בדופק הממוצע בין הדופק במנוחה לזה המירבי

  • D. 

   להתאמן ממושכות קרוב ככל הניתן לדופק המירבי

 • 20. 
  בעקבות אימוני סבולת לא תתרחש
  • A. 

   עליה במספר נימיות הדם המקיפות את סיב השריר

  • B. 

   עליה בתכולת המיוגלובין בסיב השריר

  • C. 

   עליה בפעילות האנזים CPK

  • D. 

   עליה בפעילות האנזימים של המיטוכונדריה

 • 21. 
  סמן את המשפט הלא נכון
  • A. 

   האנרגיה הדרושה לשחיה למרחק מסוים היא פי ארבעה מהאנרגיה הדרושה לריצה לאותו המרחק

  • B. 

   לילדים צריכת חמצן גבוהה יותר בהשוואה למבוגר במהלך ריצה בקצב נתון

  • C. 

   נשים שוחות מרחק נתון בעלות אנרגטית גבוהה יותר בהשוואה לגברים

  • D. 

   האנרגיה הדרושה לריצה על גבי מסילה דומה לאנרגיה הדרושה לריצה בקצב זהה באיצטדיון באותם תנאי מזג אויר

 • 22. 
  בביצוע 4 מאוצים למרחק של 60 מ', במהירות המירבית
  • A. 

   משפרים בעיקר את המערכת האירובית

  • B. 

   מגדילים בעיקר את כמות המיטוכונדריה בשריר

  • C. 

   משתמשים בעיקר בפחמימות

  • D. 

   יש לנוח כ- 2-3 דקות בין מאמץ למאמץ

 • 23. 
  פחמימות, כמקור אנרגיה לפעילות גופנית
  • A. 

   תורמות אך ורק לפעילות גופנית אנאירובית

  • B. 

   תורמות אך ורק לפעילות גופנית אירובית

  • C. 

   הן מקור אנרגיה יחידי בפעילות אנאירובית אך משתתפות גם בפעילות אירובית

  • D. 

   הן מקור אנרגיה יחידי בפעילות אירובית אך משתתפות גם בפעילות אנאירובית

 • 24. 
  בהשוואה בין פחמימות ושומנים כמקור אנרגיה בפעילות גופנית, ניתן להגיד ש
  • A. 

   פחמימות הינן מצבור האנרגיה הגדול ביותר בגוף ואילו שומן הוא המצבור הזמין ביותר

  • B. 

   שומנים הינם מצבור האנרגיה הגדול ביותר בגוף ואילו פחמימות הינן המצבור הזמין ביותר

  • C. 

   שומנים ופחמימות שווים מבחינת זמינותם כמקור אנרגיה בשריר לפעילות גופנית

  • D. 

   מצבורי הפחמימות והשומנים שווים בכמותם בגוף האדם

 • 25. 
   RQ מנת הנשימה
  • A. 

   השווה ל- 1 מורה על שימוש בשומן

  • B. 

   השווה ל- 0.97 מורה על שימוש בחלבון

  • C. 

   השווה ל- 0.78 מורה על שימוש בפחמימה

  • D. 

   השווה ל- 0.75 מורה על שימוש בשומן

  • E. 

   השווה ל- 80 מורה על שימוש בפחמימה

 • 26. 
  גרעון החמצן
  • A. 

   אצל מאומן יהיה קטן יותר במאמץ נתון

  • B. 

   גדול יותר מצריכת החמצן העודפת בהתאוששות

  • C. 

   הוא ספק האנרגיה העיקריCP זהו השלב שבו

  • D. 

   אינו יורד בכמותו בתא השריר ATP זהו השלב שבו

 • 27. 
  דיאטה של ספורטאי מורכבת בעיקר מ
  • A. 

   חלבונים

  • B. 

   פחמימות

  • C. 

   שומנים

  • D. 

   כל אבות המזון בחלוקה שווה

 • 28. 
  במצב יציב
  • A. 

   קצב הלב של ספורטאי בן 20 הוא 200

  • B. 

   ניתן להתמיד זמן ממושך במאמץ

  • C. 

   מערכות הלב והנשימה אינן מצליחות לספק את כל החמצן הדרוש למאמץ

  • D. 

   ריכוז חומצת חלב מגיע ל- 8 מילימול בליטר דם

 • 29. 
  במאמץ מירבי, תהיה כמות החמצן בדם החוזר אל הלב
  • A. 

   גדולה יותר אצל מאומן בהשוואה ללא-מאומן

  • B. 

   גדולה יותר אצל לא-מאומן בהשוואה למאומן

  • C. 

   דומה בהשוואה בין מאומן לבין לא-מאומן

 • 30. 
  השומן משמש בגוף
  • A. 

   כמאגר אנרגיה

  • B. 

   להגנה מפני חום‎

  • C. 

   כדלק למערכת העצבים המרכזית

  • D. 

   כל התשובות נכונות

 • 31. 
  באדם בריא, מגבלת היכולת האירובית המירבית נובעת מ
  • A. 

   התפוקה המירבית של הלב

  • B. 

   האיוורור המירבי של הריאות

  • C. 

   ריכוז ההמוגלובין בדם וכמות האנזימים במיטוכונדריות

  • D. 

   תשובות א' ו- ג' נכונות

 • 32. 
  (a-v)O2הפרש שבין ריכוז החמצן בצד העורקי לבין הצד הורידי
  • A. 

   יעיד על יעילות הריאות

  • B. 

   יהיה אמת מידה לכוחו ולחוזקו של השריר

  • C. 

   יעיד על יכולת התא לצרוך חמצן

  • D. 

   יעיד על עבודה עצימה יותר של שריר הלב

 • 33. 
  אצל אצנים (רצים למרחקים קצרים) נוכל למצוא
  • A. 

   אחוז גבוה של מיטוכונדריות בשריר

  • B. 

   אחוז גבוה של סיבים לבנים בשריר

  • C. 

   נפח פעימה גדול במיוחד

  • D. 

   אין תשובה נכונה