ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΤΥΑ Γ

20 | Total Attempts: 33

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΤΥΑ Γ

Questions and Answers
 • 1. 
  Τεχνολογία που δεν χρησιμοποιείται στις υπηρεσίες  WAN ειναι:
  • A. 

   Χ25

  • B. 

   Μόνιμες γραμμές

  • C. 

   LAN

 • 2. 
  Ο αρχικός σχεδιασμός  του PSTN έγινε για
  • A. 

   Μετάδοση φωνής

  • B. 

   Μετάδοση εικόνας

  • C. 

   Ιντερνετ

 • 3. 
  Μία εταιρία για να εγκαταστήσει και να διαχειριστεί απο μόνη της τις γραμμές WAN συνήθως τις νοικιάζει απο τον τηλεποικινωνιακό φορέα
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Οι επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές προσφέρουν σχετικά .................. ρυθμούς μετάδοσης
 • 5. 
  Τσεκάρησε 2 μειονεκτήματα του PSTN
  • A. 

   Απομακρυσμένη πρόσβαση

  • B. 

   Μικρή ταχύτητα

  • C. 

   Μεταβλητή ποιότητα

 • 6. 
  Το μεγάλο  κόστος  ειναι ένα μειονέκτημα του PSTN
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Το ISDN επιτρέπει στους χρήστες να μεταδίδουν ............ , εικόνα, και δεδομένα σε ψηφιακή μορφή.
 • 8. 
  Ενα βασικό στοιχείο του ISDN ειναι και η ενιαία - πολλαπλού σκοπου διασύνδεση των χρηστών στο δίκτυο.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Η διεπαφη βασικού ρυθμού ISDN παρέχει
  • A. 

   2 κανάλια Β και ένα κανάλι D

  • B. 

   23 κανάλια Β και ένα κανάλι D

  • C. 

   30 κανάλια Β και ένα κανάλι D

 • 10. 
  Τα κανάλια B και D sto ISDN ειναι φυσικά κανάλια και όχι λογικά
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  Μια βασικη χρήση του ISDN ειναι και ότι χρησιμοποιείται σαν εφεδρική γραμμή
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 12. 
  Ενα  μειονέκτημα του ISDN
  • A. 

   Ακριβή για συνεχή μεταφορά δεδομένων

  • B. 

   Χρήση υπάρχουσας υποδομής

  • C. 

   Σχετικά Υψηλό αρχικό κόστος

 • 13. 
  Διάλεξε 2 σωστά πλεονεκτήματα ISDN
  • A. 

   Σποραδική κίνηση δεδομένων

  • B. 

   κόστος ανάλογο με την κίνηση

  • C. 

   γρήγορη εγκαθίδρυση σύνδεσης

 • 14. 
  To ISDN απαιτεί και την εγκατάσταση ειδικής συσκευής  στη μεριά του χρήστη που λέγεται συσκευή τερματισμού δικτύοθ NT1
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
  Τα πηνία φόρτισης έχουν σκοπό να αυξήσουν την ποιότητα της τηλεφωνικής επικοινωνίας.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 16. 
  2 ανήκουν στην οικογένεια τεχνολογιων xDSL
  • A. 

   HDSL

  • B. 

   VDSL

  • C. 

   PSTN-DSL

 • 17. 
  Στο xDSL τα δεδομένα μπορούν να μεταδίδονται με την ίδια ή διαφορετική ταχύτητα προς 2 κατευθύνσεις
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 18. 
  Για απαιτήσεις σε ταχύτητες πολυ μεγάλες προτιμάται η τεχνολογία ΗDSL
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 19. 
  Διάλεξε 2 πλεονεκτήματα xDSL
  • A. 

   Χαμηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας

  • B. 

   Διασύνδεση τοπικών δικτύων

  • C. 

   Αξιοποίηση υπάρχουσας υποδομής

 • 20. 
  Ενα μειονέκτημα του xDSL ειναι η μεγάλη απόσταη
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top