วิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่องร่างกายของเรา

2
วิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่องร่างกายของเรา

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่ ุด

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ร่างการต้องการสิ่งใดในการสังเคราะห์พลังงาน
  • A. 

   อาหาร

  • B. 

   น้ำ

  • C. 

   อากาศ

  • D. 

   ความอบอุ่น

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 2. 
  การดูดซึมสารอาหารในร่างกายของคนเราสิ้นสุดที่อวัยวะใด
  • A. 

   กระเพาะ

  • B. 

   ลำใส้เล็ก

  • C. 

   ลำใส้ใหญ่

  • D. 

   ใส้ติ่ง

  • E. 

   ตับ