หน่วยที่ 3 การสร้างตารางด้วยภาษา HTML

15 | Total Attempts: 356

SettingsSettingsSettings
Please wait...
หน่วยที่ 3 การสร้างตารางด้วยภาษา HTML

แบบทดสอบหลังเรียน การสร้างตารางด้วยภาษา HTML ข้อสอบ ทั้งหมด 15 ข้อ เวลา 15 นาที พิมพ์ชื่อ นามสกุล เลขที่ ชั้น


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดไม่ใช่คำสั่งหลักในการสร้างตาราง
  • A. 

   TR

  • B. 

   TD

  • C. 

   TABLE

  • D. 

   CAPTION

 • 2. 
  คำสั่งใดคือคำสั่งในการตั้งหัวเรื่องให้กับตาราง
  • A. 

   TR

  • B. 

   TD

  • C. 

   TH

  • D. 

   CAPTION

 • 3. 
  หากต้องการกำหนดความหนาให้กับเส้นขอบของตารางต้องใช้คำสั่งใด
  • A. 

   BORDER

  • B. 

   SIZE

  • C. 

   WIDTH

  • D. 

   HEIGHT

 • 4. 
  การจัดวางตำแหน่งของตารางสามารถจัดวางได้กี่รูปแบบ
  • A. 

   2 รูปแบบ

  • B. 

   3 รูปแบบ

  • C. 

   4 รูปแบบ

  • D. 

   5 รูปแบบ

 • 5. 
  หากต้องการกำหนดระยะห่างระหว่างช่องแต่ละช่องในตารางต้องใช้คำสั่งใด   
  • A. 

   WIDTH

  • B. 

   HEIGHT

  • C. 

   CELLSPACING

  • D. 

   CELLPADDING

 • 6. 
  หากต้องการกำหนดสีพื้นหลังให้ตาราง ต้องใช้คำสั่งใด
  • A. 

   BGCOLOR

  • B. 

   BORDER COLOR

  • C. 

   TABLE COLOR

  • D. 

   COLOR

 • 7. 
  หากต้องการกำหนดระยะห่างจากเส้นขอบของตาราง จะใช้คำสั่งใด
  • A. 

   WIDTH

  • B. 

   HIGHT

  • C. 

   CELLSPACING

  • D. 

   CELLPADDING

 • 8. 
  หากต้องการรวมคอลัมน์ 2 คอลัมน์ให้เป็นช่องเซลล์เดียวกัน จะต้องใช้คำสั่งใด
  • A. 

   ROWSPAN = 2

  • B. 

   COLSPAN = 2

  • C. 

   BORDER = 2

  • D. 

   WIDTH = 2

 • 9. 
  หากต้องการรวมแถว 2 แถว ให้เป็นช่องเซลล์เดียวกัน จะต้องใช้คำสั่งใด
  • A. 

   ROWSPAN = 2

  • B. 

   COLSPAN = 2

  • C. 

   BORDER = 2

  • D. 

   WIDTH = 2

 • 10. 
  หากต้องการ ไม่ต้องการแสดงเส้นของตาราง จะใช้คำสั่งใด
  • A. 

   ROWSPAN = 0

  • B. 

   COLSPAN = 0

  • C. 

   BORDER = 0

  • D. 

   WIDTH = 0

 • 11. 
  โครงสร้างของตารางโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
  • A. 

   แถวและข้อความ

  • B. 

   แถวและคอลัมน์

  • C. 

   คอลัมน์ และข้อความ

  • D. 

   คอลัมน์ และ ดัชนี

 • 12. 
  คำสั่งในข้อใดเป็นคำสั่งเปิดและปิดในการสร้างตาราง
  • A. 

   คำสั่ง และคำสั่ง

  • B. 

   คำสั่ง และคำสั่ง

  • C. 

   คำสั่ง และคำสั่ง

  • D. 

   คำสั่ง และคำสั่ง

 • 13. 
  ในการกำหนดให้ตารางมี 3แถว และ 2คอลัมน์จะทำให้มีการใช้คำสั่งเปิดและปิด และ เป็นจำนวนกี่ครั้ง (โดยไม่ใช้คำสั่ง )     
  • A. 

   จำนวน 2 ครั้ง

  • B. 

   จำนวน 4 ครั้ง

  • C. 

   จำนวน 6 ครั้ง

  • D. 

   จำนวน 8 ครั้ง

 • 14. 
  ข้อใดคือคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดความกว้างและความสูงของตาราง
  • A. 

   Table width = 50% Height = 50%

  • B. 

   Th width = 50% Height = 50%

  • C. 

   Td width = 50% Height = 50%

  • D. 

   Tr width = 50% Height = 50%

 • 15. 
  คำสั่ง Cellpadding  เป็นคำสั่งในข้อใด
  • A. 

   กำหนดให้มีการเว้นระยะขอบของเส้นขอบตาราง

  • B. 

   กำหนดให้มีการเว้นระยะขอบภายในเซลข้อมูล

  • C. 

   กำหนดให้มีการเว้นระยะของตัวอักษรในแต่ละเซล

  • D. 

   กำหนดให้มีการเว้นช่องว่างของแถวและคอลัมน์

Back to Top Back to top