คําที่มักอ่านผิด (2)

10
คําที่มักอ่านผิด (2)
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ขัดสมาธิ อ่านว่า ขัด -สะ -มา-ทิ ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  เข้าสมาธิ อ่านว่า เข้า -สะ-หมาด ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  ขสีณาศรพ อ่านว่า ขะ - สี - นา -สบ ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  ชาติภูมิ อ่านว่า ชาด -ภูมิ ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  ชุกชี อ่านว่า ชุก-กะ -ชี ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  ญาติวงศ์ อ่านว่า ญาด- ติ -วง ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  ด้วยประการฉะนี้ อ่านว่า ด้วย -ประ -กาน -ฉะ -นี้ , ด้วย -ประ -กาน -ระ -ฉะ - นี้ ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  ดาษดื่น อ่านว่า ดาด- ดื่น ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  ดูกร อ่านว่า ดู -กะ -ระ , ดู -กอน ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  เดียรดาษ อ่านว่า เดีย -ระ -ดาด ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False