คำลักษณะนาม (2)

10
คำลักษณะนาม (2)
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  คำลักษณะนามของ คัน คือ
  • A. 

   รถ

  • B. 

   กงจักร

  • C. 

   กรรไกร

  • D. 

   กรอบพระ

 • 2. 
  คำลักษณะนามของ กระบอก คือ
  • A. 

   ข้าวหลาม

  • B. 

   ข้าวโพด

  • C. 

   ข้าวเม่าทอด

  • D. 

   ข้าวตอก

 • 3. 
  คำลักษณะนามของ เส้น,สาย คือ
  • A. 

   เข็มขัด

  • B. 

   เข็ม

  • C. 

   เข่ง

  • D. 

   ขิง

 • 4. 
  คำลักษณะนามของ แผ่น คือ
  • A. 

   ขิง

  • B. 

   เข่ง

  • C. 

   ข้าวเกรียบ

  • D. 

   เข็ม

 • 5. 
  คำลักษณะนามของ ดอก คือ
  • A. 

   ข้าวเกรียบ

  • B. 

   ข้าวตอก

  • C. 

   ขิง

  • D. 

   เข็ม

 • 6. 
  คำลักษณะนามของ ฝัก คือ
  • A. 

   ข้าวเกรียบ

  • B. 

   ข้าวโพด

  • C. 

   ข้าวตอก

  • D. 

   ขิง

 • 7. 
  คำลักษณะนามของ ตัว คือ
  • A. 

   ข้าวเกรียบ

  • B. 

   ข้าวโพด

  • C. 

   ขิง

  • D. 

   ขิม

 • 8. 
  คำลักษณะนามของ เลา คือ
  • A. 

   ข้าวโพด

  • B. 

   ขิง

  • C. 

   ขลุ่ย

  • D. 

   ขิม

 • 9. 
  คำลักษณะนามของ อัน คือ
  • A. 

   ข้าวโพด

  • B. 

   ขอสับ

  • C. 

   ขิง

  • D. 

   ขลุ่ย

 • 10. 
  คำลักษณะนามของ เม็ด คือ
  • A. 

   ขลุ่ย

  • B. 

   ขอสับ

  • C. 

   ข้าว

  • D. 

   ข้าวโพด