יחסות פרטית1

17 | Total Attempts: 34

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 1

חלק ב' במבחן ביחסות פרטית. הוסיפו את שמכם ואת כתובת הדואל שלכם!    


Questions and Answers
 • 1. 
  את וידידך משחקים בכדור ברכבת הנ�pה במהירות של 87 קמaש בכיוון מזרח. ידידך נמצא בקדמת הרכבת והוא זורק את הכדור ל�pברך במהירות של 3 קמaש ביח�m אליך. מהי מהירות הכדור ביח�m אליך?    
  • A. 

   3 קמ"ש מזרחה

  • B. 

   3 קמ"ש מערבה

  • C. 

   87 קמ"ש מזרחה

  • D. 

   60 קמ"ש מזרחה

 • 2. 
  אתם מחזיקים בידכם באלקטרון, הנמצא במנוחה ביח�m אליכם, ומודדים את השדה החשמלי שלו. מה ימדוד חברכם שרץ לידכם?    
  • A. 

   שדה חשמלי

  • B. 

   שדה מגנטי

  • C. 

   שדה חשמלי ומגנטי

 • 3. 
  אתם נמצאים ב�mפינת חלל אטומה לחלוטין ללא שום קשר �pם ה�pולם החיצוני. כיצד תוכלו לקבו�p אם אתם במנוחה או נ�pים במהירות קבו�pה?    
  • A. 

   על ידי מדידת מהירות האור בתוך הספינה

  • B. 

   על ידי בדיקת השעון המדויק שלך: אם הוא מפגר סימן שאתה נע

  • C. 

   על ידי מדידת האורך של גופים שונים בספינה: אם הם קצרים סימן שאתה נע

  • D. 

   אתה צריך לוותר: זוהי משימה בלתי אפשרית

 • 4. 
  �mפינת חלל נ�pה במהירות של 3/4c אל מול �mפינת חלל אחרת הנ�pה אף היא במהירות של 3/4c.  מה היה אומר איזיק ניוטון �pל המהירות בה רואה א�mטרונאוט הנמצא �pל אחת מהחלליות את החללית השניה מתקרבת אליו?      
  • A. 

   3/4c

  • B. 

   C

  • C. 

   1.5c

  • D. 

   יותר מ - 1.5c

  • E. 

   פחות מ - 1.5c אבל יותר מ - 3/4c.

 • 5. 
  מה הייתם אתם אומרים �pל המהירות בה רואה א�mטרונאוט הנמצא �pל אחת מהחלליות את החללית השניה מתקרבת אליו?    
  • A. 

   3/4c

  • B. 

   C

  • C. 

   1.5c

  • D. 

   יותר מ - 1.5c

  • E. 

   יותר מ - 3/4c אבל פחות מ - c.

 • 6. 
  אתם נמצאים בספינת חלל הנעה במהירות של 0.5c ומשגרת קדימה קרן לייזר לעבר ספינה אחרת הנמצאת מולכם. באיזו מהירות יראו הנוסעים בספינה השניה את קרו הלייזר נעה לעברם?    
  • A. 

   0.5c

  • B. 

   C

  • C. 

   1.5c

  • D. 

   יותר מ – c

  • E. 

   אף תשובה אינה נכונה

 • 7. 
  מ�mפרים כי איינשטיין בצ�pירותו שאל: aמה אראה במראה שאחזיק בדי אם ארוץ במהירות האור?a כיצד ת�pנו �pל שאלה זו?    
  • A. 

   המראה תהיה שחורה לגמרי משום שהאור מפניכם לא יצליח להגיע אליה

  • B. 

   אתם תראו בדיוק אותו הדבר כמו שהייתם רואים אילו הייתם במנוחה

  • C. 

   הדמות תראה מעוותת

  • D. 

   אף תשובה אינה נכונה

 • 8. 
  מכונית נ�pה ימינה במהירות רבה. כדור ירוק נזרק מהקצה האחורי של המכונית ימינה וכדור כחול נזרק בו זמנית ובאותה מהירות ביח�m לקיר שמאלה. �pבור צופה �pל הקרק�p, איזה כדור יגי�p אחרון לקצה המכונית?    
  • A. 

   הכדור הירוק

  • B. 

   הכדור הכחול

  • C. 

   שניהם יגיעו יחדיו

 • 9. 
  מכונית נ�pה ימינה במהירות רבה. הבזק אור ירוק נשלח מהקצה השמאלי של המכונית ימינה והבזק אור כחול נשלח באותו הזמן מקצה המכונית שמאלה. �pבור צופה במכונית, איזה הבזק יגי�p אחרון לקצה המכונית?    
  • A. 

   ההבזק הירוק

  • B. 

   ההבזק הכחול

  • C. 

   שניהם יגיעו יחדיו

 • 10. 
  מכונית נ�pה ימינה במהירות רבה. הבזק אור ירוק נשלח מהקצה השמאלי של המכונית ימינה והבזק אור כחול נשלח באותו הזמן מקצה המכונית שמאלה. �pבור צופה �pל הקרק�p, איזה הבזק יגי�p אחרון לקצה המכונית?    
  • A. 

   ההבזק הירוק

  • B. 

   ההבזק הכחול

  • C. 

   שניהם יגיעו יחדיו

 • 11. 
  מכונית שאורכה 10 מטרים נו�m�pת במהירות של 50 מטר בשניה ימינה. כדורגלן בו�pט בכדור במהירות של 5 מטר בשניה בכיוון קדמת המכונית. לאחר כמה זמן יגי�p הכדור לקדמת המכונית לפי ילדה שנמצאת בתחנה?    
  • A. 

   2 שניות

  • B. 

   פחות מ – 2 שניות

  • C. 

   יותר מ – 2 שניות

 • 12. 
  מה המרחק ש�pבר הכדור בזמן זה ביח�m לילדה?    
  • A. 

   10 מטרים

  • B. 

   110 מטרים

  • C. 

   50 מטרים

  • D. 

   אף תשובה אינה נכונה

 • 13. 
  א�mטרונאוט מתרחק מכדור הארץ במהירות הקרובה למהירות האור. ביח�m לדופק של הא�mטרונאוט, כפי שהוא מודד אותו, צופה �pל כדור הארץ ימדוד לו דופק:    
  • A. 

   מהיר יותר

  • B. 

   איטי יותר

  • C. 

   אותו הדבר

 • 14. 
  תא�mניים טו�pנת: תופ�pת התארכות הזמן נוב�pת מה�pובדה הפשוטה שכאשר ש�pון מתרחק ממני, לוקח לאור להגי�p ממנו אלי זמן ארוך יותר. האם היא צודקת?    
  • A. 

   כן

  • B. 

   לא

 • 15. 
  צלחת מ�pופפת בצורת כדור חולפת ליד כדור הארץ במהירות של 0.9c . מהי צורת הצלחת  כפי שתיראה לצופה �pל הקרק�p?    
  • A. 

   אותה צורה

  • B. 

   צורת סיגר

  • C. 

   בצורת פנקייק

 • 16. 
  חללית שאורכה במנוחה 100 מטרים נ�pה במהירות של 0.8c ל�pבר מנהרה שאורכה 65 מטרים. אילן, שומר המנהרה, יכול לפתוח ול�mגור את דלתות המנהרה. אילן פותח את שתי הדלתות וברג�p שהחלק האחורי של החללית נכנ�m למנהרה הוא �mוגר את שתי הדלתות ופותח מיד שוב. �pל פי אילן:    
  • A. 

   אף דלת לא תפגע בחללית משום שהדלתות לא נסגרות באותו הזמן

  • B. 

   אף דלת לא תפגע בחללית משום שבגלל התקצרות האורך אורכה הוא רק 60 מטרים

  • C. 

   אף דלת לא תפגע בחללית משום שבגלל התקצרות האורך אורך המנהרה הוא 109 מטרים

  • D. 

   הדלת הקדמית תפגע בחללית

 • 17. 
  זמן החיים הקצר של חלקיקים הנקראים מיואונים והנוצרים בחלק ה�pליון של האטמו�mפרה אינו מאפשר להם להגי�p לפני כדור הארץ אלא אם כן אורך החיים שלהם גדל בגלל התארכות הזמן. ממ�pרכת היחו�m של המיואונים, הם מצליחים להגי�p לפני כדור הארץ בגלל ש:    
  • A. 

   התארכות הזמן מגדילה את מהירותם

  • B. 

   התארכות הזמן מגדילה את האנרגיה שלהם

  • C. 

   התקצרות האורך מקצרת את מרחקם אל האדמה

  • D. 

   היווצרותם ודעיכתם של המיואונים מתרחשת בו-זמנית

  • E. 

   המהירות היחסית של כדור הארץ אליהם מתווספת למהירותם