Убунту линукс 133 (18-28)

15 | Total Attempts: 32

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Убунту линукс 133 (18-28)

Questions and Answers
 • 1. 
  По инсталација, убунту има колку панели (ленти):
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 2. 
  Главниот панел (лента) се наоѓа:
  • A. 

   лево на екранот

  • B. 

   десно

  • C. 

   горе

  • D. 

   доле

 • 3. 
  На главниот панел може да му се додаде икона со десен клик над него при што се појавува мени од кое се избира:
  • A. 

   Resize to Panel

  • B. 

   Move to Panel

  • C. 

   Add to Panel

  • D. 

   Stick to Panel

 • 4. 
  Икона поставена на главниот панел може да се преместува на панелот?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Во главното мени се наоѓаат:
  • A. 

   Applications, Places, System

  • B. 

   Applications, Help, System

  • C. 

   Applications, Logout, System

 • 6. 
  Корпата за ѓубре се вика:
  • A. 

   Recycle bin

  • B. 

   Trash

  • C. 

   Empty

  • D. 

   Basket

 • 7. 
  Во убунту може да се креира нов панел?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Ширината на еден панел може да се промени со:
  • A. 

   преку менито system

  • B. 

   двоен клик над панелот

  • C. 

   десен клик, properties над панелот

 • 9. 
  Опцијата autohide од особините на панелот, дозволува
  • A. 

   панелот секогаш да е видлив

  • B. 

   панелот да е невидлив

  • C. 

   панелот да е невидлив освен ако со глувчето се приближиме до него

 • 10. 
  Особината show/hide buttons на панелот овозможува:
  • A. 

   Со двоен клик на копче да се скрие панелот

  • B. 

   Со клик на копче да се скрие/покаже панелот

  • C. 

   Со клик на копче да се избрише панелот

 • 11. 
  Каде се наоѓа директориумот „ѓубре“
  • A. 

   /home/root

  • B. 

   /home/user

  • C. 

   /usr/bin

  • D. 

   /var/temp

 • 12. 
  Од менито апликации може некоја апликација директно со глушецот да се постави како кратенка на работната површина?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 13. 
  Ставањето кратенка од менито апликации на работната површина се изведува со:
  • A. 

   се влече едноставно со лев клик

  • B. 

   се влече едноставно со десен клик

  • C. 

   десен клик над апликацијата и add this launcher to panel

 • 14. 
  Една отворена апликација може да се затвори со кратенките:
  • A. 

   Ctrl + O

  • B. 

   Ctrl + Q

  • C. 

   Alt + F5

  • D. 

   Alt + F4

 • 15. 
  Во случај некоја апликација да не работи исправно, треба процесот нејзин да се затвори. Тоа може да се направи преку која програма:
  • A. 

   System/Administration/System testing

  • B. 

   System/Administration/System monitor

  • C. 

   System/Preferences/System testing

  • D. 

   System/Preferences/System monitor

Back to Top Back to top