Тест към тема 1. (дисциплина "Основи на маркетинга")

12 | Total Attempts: 511

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  1. ( " ")

Тестът включва 12 въпроса и покрива съдържанието на тема 1: Въведение в маркетинга. Времето за неговото полагане е 12 минути.


Questions and Answers
 • 1. 
  Коя от предложените дефиниции за маркетинга е най-изчерпателна?
  • A. 

   Маркетингът се свързва с пласментната функция на едно предприятие.

  • B. 

   Маркетингът е реклама.

  • C. 

   Маркетингът е проучване, целящо набирането на възможно най-точна и навременна информация за пазара.

  • D. 

   Маркетингът е управленска концепция, насочена към постигане целите на предприятието чрез удовлетворяване потребностите на потребителите.

  • E. 

   Маркетингът е ефикасно и ефективно въздействие върху ротребителите.

 • 2. 
  Кое от понятията НЕ е ключово за маркетинга?
  • A. 

   баланс

  • B. 

   потребителска стойност

  • C. 

   размяна

  • D. 

   потребност

  • E. 

   продукт

 • 3. 
  Разполагате с мисията на Betta Solutions. Каква концепция е възприело предприятието?"Мисията ни е винаги една и тя е на първо място: УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО НА КЛИЕНТА. За нас той е най-важен и качественото изпълнение на зададената от клиента задача е чест за екипа на "Betta Solutions" ООД. Тактическото и бързо изпълнение ни е запазена марка, в която са се уверили бъдещи и сегашни наши клиенти...."
  • A. 

   продуктова концепция

  • B. 

   продажбена концепция

  • C. 

   пазарна концепция

  • D. 

   социална концепция

  • E. 

   производствена концепция

 • 4. 
  С коя маркетингова концепция се свързва разбирането на Серджо Зийман за маркетинга?
  • A. 

   продуктова концепция

  • B. 

   продажбена концепция

  • C. 

   пазарна концепция

  • D. 

   социална концепция

  • E. 

   производствена концепция

 • 5. 
  Като се базирате на концепцията за 4Р, посочете кой маркетингов инструмент се използва от компанията в приложения по-долу пример? Участвайте и спечелете в "Игра на пълни обороти" на FRISKIES!Правилата са лесни:1. Купете продукт от гамата сухи храни за котки или кучета на FRISKIES и потърсете кода, отпечатан на промоционалния стикер.2. Проверете дали печелите котешка купичка или кучешка каишка:А) като изпратите кода с SMS на номер 19 313; илиБ) като го регистрирате за проверка на интернет сайта на FRISKIES: www.friskies.bg. 3. Ако печелите котешка купичка или кучешка каишка, ще бъдете уведомени с SMS, след което трябва да се обадите на номер 02/960 46 17 или 0897 24 15 02 в срок до 5 дни, за да потвърдите наградата си.4. Дори и да не печелите котешка купичка или кучешка каишка, вашият код ви дава право на участие в седмично теглене на храна за два месеца за вашия любимец. Ако спечелите, ще бъдете уведомени с SMS, след което трябва да се обадите на номер 02/960 46 17 или 0897 24 15 02 в срок до 5 дни, за да потвърдите наградата си.5. Независимо каква награда спечелите, тя ще ви бъде доставена от наш куриер и обявена в секция "Победители" на този сайт.
  • A. 

   продукт

  • B. 

   комуникация

  • C. 

   цена

  • D. 

   процес

  • E. 

   място

 • 6. 
  По-долу е илюстриран откъс от промоционалната кампания на AVON, посветена на борбата срещу домашното насилие. Постъпленията от продажбите на продуктите от серията "Нови възможности за жените" се използват за програми, спиращи насилието спрямо жените. Кой е използваният от компанията маркетингов инструмент?
  • A. 

   продукт

  • B. 

   комуникация

  • C. 

   цена

  • D. 

   процес

  • E. 

   място

 • 7. 
  Какъв вид маркетинг прилага UPSA, създавайки FERVEX за диабетици, за да преодолее склонността на диабетиците, по чисто здравословни причини, да избягват продукта?
  • A. 

   противодействащ маркетинг

  • B. 

   стимулиращ маркетинг

  • C. 

   демаркетинг

  • D. 

   ремаркетинг

  • E. 

   конверсионен маркетинг

 • 8. 
  Какъв вид маркетинг е възприел производител, който предлага на пазара електронни цигари, в отговор на нуждата от цигари, щадящи здравето на хората?
  • A. 

   развиващ маркетинг

  • B. 

   стимулиращ маркетинг

  • C. 

   демаркетинг

  • D. 

   ремаркетинг

  • E. 

   синхронизиращ маркетинг

 • 9. 
  Какъв маркетингова концепция е възприел производител, който предлага на пазара електронни цигари?
  • A. 

   пазарна концепция

  • B. 

   производствена концепция

  • C. 

   социална концепция

  • D. 

   продажбена концепция

  • E. 

   продуктова концепция

 • 10. 
  Към силите на коя маркетингова среда бихте отнесли маркетинговата агенция GfK?
  • A. 

   вътрешна среда

  • B. 

   външна микро среда

  • C. 

   външна макро среда

  • D. 

   външна мезо среда

 • 11. 
  Кой от посочените НЕ може да бъде отнесен към елементите на модела за 5-те сили на Портър?
  • A. 

   сила на купувачите при водене на преговори

  • B. 

   сила на доставчиците при водене на преговори

  • C. 

   заплахи от появата на продукти заместители

  • D. 

   сила на посредниците при водене на преговори

  • E. 

   интензивност на съперничество между съществуващите конкуренти

  • F. 

   заплахи от появата на нови конкуренти

 • 12. 
  Маркетинг 1.0:
  • A. 

   се нарича клиенто-центричен маркетинг

  • B. 

   резултира от развитието на информационните технологии

  • C. 

   третира пазара като съвкупност от потребители със сърце и разум

  • D. 

   има за основна цел да се продава продукта

Back to Top Back to top