ازمون اول خود ازمایی

8 | Total Attempts: 255

SettingsSettingsSettings
Please wait...

ازمون 8 سالی در 1 دقیقه


Questions and Answers
 • 1. 
  کارگردان بهترین بابای دنیا
  • A. 

   داریوش فرهنگ

  • B. 

   اتیلا پسیانی

  • C. 

   اصغر فرهادی

  • D. 

   رخشان بنی اعتماد

 • 2. 
  نام باران در فیلم رقص در غبار
  • A. 

 • 3. 
  جوایز دریافتی باران برای خون بازی
  • A. 

   پیونگ یانگ

  • B. 

   سیمرغ بلورین 25 فجر

  • C. 

   تندیس 11 خانه سینما

  • D. 

   هر سه مورد

 • 4. 
  تعداد فیلم های بازی کرده به کارگردانی رخشان بنی اعتماد
  • A. 

   6

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   3

 • 5. 
   باران در چه تاریخی به دنیا آمد؟
  • A. 

   بیست و پنجم مهر ماه 46

  • B. 

   بیست و سوم تیر ماه 64

  • C. 

   چهار دهم فروردین 64

  • D. 

   بیست و پنجم مهر ماه 64

 • 6. 
   نخستین نمایش باران چه نمایشی بود؟
  • A. 

   ان سوی اینه

  • B. 

   کوراتت

  • C. 

   رقص روی لیوان ها

  • D. 

   درمیان ابرها

 • 7. 
   نخستین سریال باران در کدام است؟
  • A. 

   روز سوم

  • B. 

   یک مشت پر عقاب

  • C. 

   صاحب دلان

  • D. 

   بگزار افتاب براید

 • 8. 
  باران در فیلم کدام یک از کارگردانان بیشتر بازی کرده است؟
  • A. 

   داریوش فرهنگ اصغر فرهادی

  • B. 

   محمد حسین لطیفی رخشان بنی اعتماد

  • C. 

   اصغر فرهادی مسعود رسام

  • D. 

   داریوش یاری داریوش فرهنگ

Back to Top Back to top