Ένα "τεστ" για το Περιβάλλον
7
Ένα μικρό τεστάκι για να δούμε πόσα γνωρίζουμε για την προστασία του περιβάλλοντος