Γράψε με λέξεις τους αριθμούς
4
Καιρός να ασχοληθείς με τα απόλυτα αριθμητικά!