Πράξεις στο δυαδικό σύστημα

8 Questions | Total Attempts: 42

SettingsSettingsSettings
Πράξεις στο δυαδικό σύστημα - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  , Ο οκταδικός αριθμός  (372)8 αντιστοιχεί στο δεκαδικό αριθμό:
  • A. 

   250

  • B. 

   350

  • C. 

   150

 • 2. 
  Ο οκταδικός αριθμός (3764)8  αντιστοιχεί στον δυαδικό αριθμό:
  • A. 

   011111110101

  • B. 

   011101001011

  • C. 

   011111110100

 • 3. 
  Ο δυαδικός αριθμός  (1010)2 αντιστοιχεί στον δεκαδικό:
  • A. 

   11

  • B. 

   10

  • C. 

   12

 • 4. 
  Ο δυαδικός αριθμός (10110011)2 αντιστοιχεί στον δεκαδικό:
  • A. 

   179

  • B. 

   180

  • C. 

   190

 • 5. 
   Ο δεκαδικός αριθμός 46 αντιστοιχεί στον δυαδικό:
  • A. 

   101111

  • B. 

   101110

  • C. 

   100001

 • 6. 
  Ο δεκαδικόςαριθμός. (255)10 αντιστοιχεί στον δυαδικό:
  • A. 

   11100011

  • B. 

   11100001

  • C. 

   11100000

 • 7. 
  Ο δεκαδικόςαριθμός. (255)10 αντιστοιχεί στον οκταδικό:
  • A. 

   340

  • B. 

   351

  • C. 

   341

 • 8. 
  Ποιο το αποτέλεσμα της δυαδικής πράξης (1111)2+(1110)2;
  • A. 

   10101

  • B. 

   11101

  • C. 

   11111

Back to Top Back to top