Хидросфера и атмосфера на Земјата

3 | Total Attempts: 28

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Хидросфера и атмосфера на Земјата

Тест по географија за ученици од 1 год. гимназиско образование. Тема хидросфера и атмосфера на Земјата.


Questions and Answers
 • 1. 
  Во кој дел на атмосферата се наоѓаат големи концентрации на озон?
  • A. 

   тропосфера

  • B. 

   стратосфера

  • C. 

   јоносфера

  • D. 

   егзосфера

 • 2. 
  Како се поделени морињата?
 • 3. 
  Објасни зошто во САД среќаваме најчеста појава на торнадо?