คณิตศาสตร์ อนุกรม ( ยาก )

5 | Total Attempts: 41

SettingsSettingsSettings
Please wait...
คณิตศาสตร์ อนุกรม ( ยาก )

Questions and Answers
 • 1. 
  • A. 

   1

  • B. 

   0

  • C. 

   2

  • D. 

   X

 • 2. 
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   4

  • D. 

   8

 • 3. 
  • A. 

   0

  • B. 

   1

  • C. 

   2

  • D. 

   4

 • 4. 
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   6

  • D. 

   8

 • 5. 
  • A. 

   8

  • B. 

   1

  • C. 

   7

  • D. 

   2

Back to Top Back to top