Возачки испит за Фичо

18 | Total Attempts: 71

SettingsSettingsSettings
Please wait...


Questions and Answers
 • 1. 
  Кој сообраќаен знак означува Пат резервиран за сообраќај намоторни возила"?  а       в        c
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

 • 2. 
  Кој сообраќаен знак означуаа „Првенство на минување за возилата од спротивната насока"?а    в   c
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

 • 3. 
  Кој сообраќаен знак означува „Опасна нагорнина"?a  b   c
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

 • 4. 
  Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за опасност?а   в   c
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

 • 5. 
  Сообраќајниот знак со дополнителна табпа како на сликата означува:
  • A. 

   обврска за возачите да носат зимска опрема во аозилата

  • B. 

   опасност на патот од неочекуван дожд или голомразица

  • C. 

   опасност од густа магла поради која возачот мора да вози внимателно и претпазливо

 • 6. 
  Според знакот на сликата. важноста на знакот се однесува на:           
  • A. 

   дозволено е полукружно свртување налево

  • B. 

   забрането е полукружно свртување налево

  • C. 

   забрането е свртување налево

 • 7. 
  Според ситуацијата на сликата, првенство на минување има:
  • A. 

   велосипедистот со мотор

  • B. 

   велосипедистот

  • C. 

   оној кој се движи со поголема брзина

 • 8. 
  На пат каде сообраќајот се одвива во една насока, како на сликата паркирањето е организирано:
  • A. 

   со левите тркала на коловозот, а со десните на тротоарот

  • B. 

   со предните тркала на коловозот, а со задните на тротоарот

  • C. 

   на коловозот до тротоарот

 • 9. 
  На места каде Вашето возилото би го засолнувало сообраќајниот знак или светлосниот сообраќајен уред:
  • A. 

   смеете да го паркирате возилото

  • B. 

   не смеете да го паркирате возилото

  • C. 

   смеете да го паркирате возилото во вечерните часови

 • 10. 
  На сликата е прикажан сообраќајниот знак за изречна наредба кој го означува патот.
  • A. 

   на кој се одвива двонасочен сообраќај

  • B. 

   на кој е забранет сообраќајот во двете насоки

  • C. 

   на кој е забранет сообраќајот од насоката кон која е поставен знакот

 • 11. 
  Според сообраќајниот знак, насоката од која доаѓа возилото со вклучени светла, за него е:
  • A. 

   дозволена

  • B. 

   не е дозволена

  • C. 

   не е регулирано

 • 12. 
  Според ситуацијата на сликата. возилото се движи:
  • A. 

   непрописно

  • B. 

   прописно

  • C. 

   непрописно, затоа што автомобилот треба да се движи од левата страна

 • 13. 
  Ако трамвајот свртува надесно:
  • A. 

   мора да даде знак со покажувачот на правецот

  • B. 

   не мора да даде знак со покажувачот на правецот

  • C. 

   не мора да дава никаков знак бидејќи се движи по шини и е прикпучен на електричен проводник

 • 14. 
  Возилото прикажано на сликата припага на групата возила:
  • A. 

   со првенство на минување

  • B. 

   под придружба

  • C. 

   возило за помош на патот

 • 15. 
  Кои возила имаат најголем приоритет според правилата за првенство на минување?
  • A. 

   возилата со првенство на минување

  • B. 

   возилата под придружба

  • C. 

   возилата на итна помош

 • 16. 
  Светлосниот знак на семафорот значи:
  • A. 

   забрането минување на пешаците

  • B. 

   забрането минување на возилата

  • C. 

   престанување на забраната за минување

 • 17. 
  Тајмерот над семафорот има значење:
  • A. 

   престанок на црвениот светлосен сигнап за 95 секунди

  • B. 

   дозволена брзина на движење од 95 километри на час

  • C. 

   престанок на црвениот светлосен сигнал за 95 минути

 • 18. 
  Симболот на сликата се поставува на:
  • A. 

   командата за брисачите на ветробранот

  • B. 

   командата за мијачот на ветробранот

  • C. 

   прскалката за ветробранот

Back to Top Back to top