Изходящ тест | 10 група | Индустриален Мениджмънт | Задочно

10 | Total Attempts: 24

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 | 10 |  |

Има два вида въпроси:1. Такива при които има зададени верни отговори, избира се верния. Може да има само един верен отговор.2. Отворени въпроси - отговорът обикновено е някакво понятие - дума, която трябва да се напише вярно, иначе ще излезе грешен отговор.Няма ограничение във времето, използвайте спокойно, записки и чичко гугъл.Успех!


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Цикличната алгоритмична структура включва 4 основни елемента - инициализация, прекъсващо условие, тяло и ...
  • A. 

   дефиниция

  • B. 

   декларация

  • C. 

   актуализация

  • D. 

   излъгация

 • 2. 
  Колко пъти ще се изпълни тялото следния цикъл:
  • A. 

   0

  • B. 

   8

  • C. 

   7

  • D. 

   4

 • 3. 
  Цикъл със следусловие в средата на C++ се реализира чрез инструкцията:
  • A. 

   While

  • B. 

   For

  • C. 

   Do/while

 • 4. 
  Големината на един масив показва:
  • A. 

   типа данни

  • B. 

   по колко памет, заема всеки елемент

  • C. 

   колко са на брой елементите

 • 5. 
  Какво ще изведе на екрана следната програма:
  • A. 

   2, 3, 4, 5, 6,

  • B. 

   1, 2, 3, 4, 5,

  • C. 

   0, 1, 2, 3, 4,

  • D. 

   0, 1, 2, 3, 4, 5,

 • 6. 
  На колко е равен елемента а[6] от масива а, инициализиран по следния начин:double a[10] = {1.4, 2.3, 3.2, 6.3, 5, 6.4, 3.4, 4.3, 4.4, 23.5};
  • A. 

   6.4

  • B. 

   3.4

  • C. 

   5

  • D. 

   3.2

 • 7. 
  Автоматично извеждане на елементите на двумерен масив става чрез:
  • A. 

   един цикъл

  • B. 

   вложен цикъл

  • C. 

   магия

 • 8. 
  Какво ще се изведе на екрана в следната програма:
 • 9. 
  Има ли грешка в програмата:
  • A. 

   Да

  • B. 

   Не

 • 10. 
  Инструкцията за избор на вариант в C++ е: