Правопис на звучни и беззвучни съгласни в края на думата

10 | Total Attempts: 153

SettingsSettingsSettings
Please wait...

Допълнете изреченията с подходяща дума. Внимавайте в правописа им. Не забравяйте първо да потърсите думи за проверка.  


Questions and Answers
 • 1. 
    В морето видяхме старинен ... .
 • 2. 
  Морският ....  беше много красив.
 • 3. 
  Зайчето хрупаше един .... .  
 • 4. 
  Тъй като не ядеше много, изглеждаше съвсем ... .  
 • 5. 
  Баба ме почерпи с ягодов ... .
 • 6. 
  Мама застла леглото ми с чист  ... .
 • 7. 
    В зоопарка видяхме ... .
 • 8. 
  Никога не съм виждал жив ... .
 • 9. 
    Не съм виждал ... .
 • 10. 
  В градината пълзеше бавно един ... .
Back to Top Back to top