Знания и умения по математика в края на 3. клас
39