Знания и умения по математика в края на 3. клас

39

Settings
Please wait...
    3.


Questions and Answers
 • 1. 
  Кое от записаните числа е осемстотин тридесет и пет?
  • A. 

   583

  • B. 

   853

  • C. 

   835

  • D. 

   385

 • 2. 
  Маркирай най-голямото трицифрено число, което има седем десетици
  • A. 

   179

  • B. 

   970

  • C. 

   170

  • D. 

   979

 • 3. 
  Числото 315 е трицифрено и е три пъти по-голямо от:
  • A. 

   945

  • B. 

   105

  • C. 

   313

  • D. 

   318

 • 4. 
  Колко е четвъртината на числото 836?
  • A. 

   209

  • B. 

   29

  • C. 

   416

  • D. 

   840

 • 5. 
  Колко са правите ъгли във фигурата?
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 6. 
  240 + 50 =
 • 7. 
  780 - 60 =
 • 8. 
  630 - 400 =
 • 9. 
 • 10. 
 • 11. 
 • 12. 
 • 13. 
  90 . 6 =
 • 14. 
  123 . 3 =
 • 15. 
  84 . 7
 • 16. 
  185 . 5
 • 17. 
  209 . 3
 • 18. 
  250 . 4
 • 19. 
  280 : 4 =
 • 20. 
  48 : 3 =
 • 21. 
  674 : 2 
 • 22. 
  824 : 4 
 • 23. 
  644 : 7 
 • 24. 
  588 : 7  + 216 . 3 = (въведи само крайния резултат)
 • 25. 
  (28 . 7  + 204) : 8 = (въведи само крайния резултат) 
 • 26. 
  99 = __ : 9 (въведи само крайния резултат) 
 • 27. 
  980 = __ + 20 (въведи само крайния резултат) 
 • 28. 
  204 = __ - 104 (въведи само крайния резултат) 
 • 29. 
  В двора си чичо Никола отглеждал 450 брезички за разсаждане, които били 2 пъти повече от черешовите дръвчета. Колко е общо броят на брезичките и черешовите дръвчета? (въведи само крайния резултат) 
 • 30. 
  В цех за пакетиране на плодове доставили 196 кг мандарини и 324 кг портокали. Мандарините пакетирали по 2 кг, а портокалите - по 3 кг. Колко общо пакета са направили от тези плодове? (въведи само крайния резултат) 
 • 31. 
  Обиколката на правоъгълник е 384 мм. Едната му страна е с дължина 87 мм. Намерете дължината на другата страна. (въведи само крайния резултат) 
 • 32. 
  Сравнете:   60 минути  ___ половин час
  • A. 

  • B. 

   =

  • C. 

   >

 • 33. 
  Сравнете: 30 секунди ___ половин минута
  • A. 

  • B. 

   =

  • C. 

   >

 • 34. 
  Сравнете: Един век ___ 100 години
  • A. 

  • B. 

   =

  • C. 

   >

 • 35. 
  Сравнете: Тон ___ 100 кг
  • A. 

  • B. 

   =

  • C. 

   >

 • 36. 
  Сравнете: Половин тон ___ 500 кг
  • A. 

  • B. 

   =

  • C. 

   >

 • 37. 
  Сравнете: 1000 метра ___ 1 км
  • A. 

  • B. 

   =

  • C. 

   >

 • 38. 
  Определи вида на тригълника АВС според страните и ъгълите му. Образец на отговор: Триъгълникът АВС е вид според страните и вид според ъглите.
 • 39. 
  Намерете обиколкона на триъгълника АВС в сантиметри. Образец на отговор: Обиколката на триъгълника АВС е равна на ____см и____мм