Filipino Quizzes & Trivia


Good Luck!!!

Questions: 3  |  Attempts: 116
 • Sample Question
  1.Bakit hinimatay si Padre Salvi?

Good Luck!!!

Questions: 8  |  Attempts: 114
 • Sample Question
  Dating isang nayon ang San Diego.

PILIIN ANG TAMANG LUGAR KUNG SAAN MATATAGPUAN ANG MAGAGANDANG TANAWIN.

Questions: 12  |  Attempts: 113
 • Sample Question
  LUNETA PARK

prelim 122

Questions: 50  |  Attempts: 116
 • Sample Question
  the light of an east cardinal mark signifies how many flashes in a groups

Take this quiz

Questions: 11  |  Attempts: 112
 • Sample Question
  Kung ang gamit ng mga sinaunang Pilipino bilang pinggan ay dahon ng saging ano naman ang gamit nila bilang baso?

Filipino IV HCDC HS

Questions: 5  |  Attempts: 112
 • Sample Question
  Ayon sa kanya ang kabataan ang pag-asa ng bayan, sino siya?

For my class 6G

Questions: 10  |  Attempts: 110
 • Sample Question
  What is my favorite sport?

Filipino Quiz

Questions: 20  |  Attempts: 110
 • Sample Question
  Lagyang ng tsek ang tamang gamit ng si o ang 

Muling balikan ang Noli Me Tangere upang makatulong sa pag-unawa ng El Filibusterismo. Punan ng tamang sagot ang mga sumusunod na tanong:

Questions: 5  |  Attempts: 109
 • Sample Question
  Lagyang ng tsek ang tamang gamit ng si o ang 

.

Questions: 5  |  Attempts: 109
 • Sample Question
  Pauwi ka galing sa Parke nakakita ka ng Wallet, ang nasa loob ng wallet ay may larawan ng kasapi ng pamilya ng kapitbahay mo. Ano ang gagawin mo?

Soberenya, Saligang Batas, Pakikibaka tungo sa Kalayaan at iba pa

Questions: 20  |  Attempts: 108
 • Sample Question
  Ang apat na sangkap ng isang estado at ang sumusunod: (4 na sagot)

Piliin ang tamag sagot.

Questions: 5  |  Attempts: 107
 • Sample Question
  Sino ang gumagamot sa mga may sakit?

The questions in this sample are mostly from the Learning Strands 1 Modules of Alternative Learning System. 

Questions: 50  |  Attempts: 107
 • Sample Question
   Ang taong sumasagot sa mga katanungan sa pakikipanayam ay tinatawag na _______.

Pagsusulit sa FIlipino 7

Questions: 18  |  Attempts: 104
 • Sample Question
   Ang taong sumasagot sa mga katanungan sa pakikipanayam ay tinatawag na _______.Questions: 58  |  Attempts: 103
 • Sample Question
   Ang taong sumasagot sa mga katanungan sa pakikipanayam ay tinatawag na _______.

.

Questions: 25  |  Attempts: 103
 • Sample Question
  Nakasanayan na ni Caloy na turuan ang mga kaklase na nahihirapan sa kanilang leksyon. Bago siya umuwi ay naglalaan siya ng oras upang turuan ang mga ito. Ano ang birtud na nahuhubog sa kaniya sa pagsasagawa nito?

Ito ang inyong huling pagsusulit para sa kursong Rizcour.  Kayo ay bibigyan ng dalawampu't limang minuto upang tapusin ang pagsusulit. Isang beses lamang ito maaring kuhanin.Basahin at intindihin ang panuto sa bawat bilang bago magsagot.Gamitin ang inyong palayaw at apelyido sa pagtatala p...

Questions: 30  |  Attempts: 100
 • Sample Question
  Barko kung saan ”ikinulong” si Rizal bago siya dinala sa Fort Santiago. 

.

Questions: 15  |  Attempts: 99
 • Sample Question
  Sa panahong piyudalismo, ang naghahari ay ang mga noble na sila rin ang panginoong maylupa. Mahina ang kapangyarihan ng hari. Ang mga sumusunod ay salik na nakatulong sa muling paglakas ng kapangyarihan ng hari MALIBAN sa:

This is a quiz on the colors in Filipino

Questions: 13  |  Attempts: 97
 • Sample Question
  Sa panahong piyudalismo, ang naghahari ay ang mga noble na sila rin ang panginoong maylupa. Mahina ang kapangyarihan ng hari. Ang mga sumusunod ay salik na nakatulong sa muling paglakas ng kapangyarihan ng hari MALIBAN sa:

LONG TELST IN FILIPINO III NOLI ME TANGERE AND KAGANAPAN NG PANDIWA

Questions: 40  |  Attempts: 96
 • Sample Question
  Sino ang napabalitang namatay sa pananghaliang naganap