Bosnian Quizzes & Trivia
Questions: 10  |  Attempts: 166
 • Sample Question
   To je jajce.

OS2 - Kontrola procesa.

Questions: 45  |  Attempts: 162
 • Sample Question
  Sistemski poziv za kreiranje novih procesa na UNIX OS je:

Test 4.1 iz Protokola u racunarskim mrezama

Questions: 32  |  Attempts: 158
 • Sample Question
  Koji od sledecih uslova mora biti ispunjen da bismo rekli da je mreza konvergirala?

A

Questions: 14  |  Attempts: 153
 • Sample Question
  Kakva prava ima vlasnik datoteke u sledećem programu ( predpostavlja se da postoji datoteka za manipulaciju)? #include <fcntl.h> #include <stdio.h> #include <sys/stat.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h> int main (int argc, char* argv[]) {   char* path = argv[1];   mode_t mode = S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IWGRP | S_IROTH;   int fd = open (path, O_WRONLY | O_EXCL | O_CREAT, mode);   if (fd == ‐1) {     perror (“open”);     return 1;   }   return 0; }    

Anihanibani RT24-14

Questions: 123  |  Attempts: 153
 • Sample Question
   Vrhovni CA je potpisan od straneQuestions: 100  |  Attempts: 150
 • Sample Question
  Neka je X slucajna velicina vezana za verovatnosni sistem mogucnosti (S,P) gde je S={1,2,3,4}, P={0.5,0.24,0.125,0.125} i E={1,3} je jedan dogadjaj. Tada je uslovna entropija da je X=1, pod uslovom da se dogodio dogadjaj E jednaka: 

Type description here.

Questions: 6  |  Attempts: 152
 • Sample Question
  Koji je od navedenih glavni grad Kine?Questions: 32  |  Attempts: 148
 • Sample Question
  Izabrati tip antene koji ima najmanju direktivnost:

HUAHUAHUAHUAHUA

Questions: 67  |  Attempts: 147
 • Sample Question
  Instalacija virtuelnog računara moze se pokrenuti sa:

.

Questions: 21  |  Attempts: 145
 • Sample Question
  Pretvaranje bita u električni napon je:Questions: 6  |  Attempts: 146
 • Sample Question
  Među najpoznatijim članovima Hrvatskog odbora osnovanog u vrijeme Prvog svjetskog rata bili su Ivan Meštrović, Frano Supilo i:

Ovo je kratko kviz testiranje,sa ponuđenim odgovorima,kojim treba  da proverite vaše znanje o osnovama  i funkcionisanja web dizajna.

Questions: 11  |  Attempts: 141
 • Sample Question
  Da li je bitan sadržaj web sajta?Questions: 71  |  Attempts: 141
 • Sample Question
  Za vezu između regiona i tabela stranica, koristi se hardverska struktura za ubrzavanje koja se na UNIX System V naziva:

OS2 - Raspoređivanje procesa.

Questions: 46  |  Attempts: 141
 • Sample Question
  Osnovni algoritam za raspoređivanje procesa na UNIX OS je:

Koliko poznajete aspekte...saznajte!Ucestvovanjem u kvizu mozete dosta i da naucite kroz zabavu ;)

Questions: 9  |  Attempts: 140
 • Sample Question
  Aspekti su...

.

Questions: 33  |  Attempts: 140
 • Sample Question
  Дат је излаз команде:[email protected]:~$ show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface RXmtL RqstL DBsmL 1.1.1.1 1 Full/Backup 37.024s 192.168.60.65 eth1:192.168.60.66 0 0 0Шта представља 1.1.1.1 ?

.

Questions: 4  |  Attempts: 140
 • Sample Question
  Prevedi sa engleskog na srpski jezik reč fashion?

.

Questions: 40  |  Attempts: 137
 • Sample Question
  IPsec postoji na:

.

Questions: 10  |  Attempts: 135
 • Sample Question
  Načini komunikacije mogu biti ? 

.

Questions: 115  |  Attempts: 135
 • Sample Question
  Faza implementacije ili kodiranje u procesu razvoja softvera predstavlja: