Advertisement

Slovak Quizzes & Trivia
Questions: 23  |  Attempts: 32
 • Sample Question
  Vyberte pravdivé tvrdenia.

V Poradí už 6 Kvíz o Undertakerovi :-)

Questions: 10  |  Attempts: 30
 • Sample Question
  Bol Undertakerovým prvým manažérom vo USWA Ronnie Gossett?

Tento kviz je pokusny

Questions: 3  |  Attempts: 30
 • Sample Question
  Čo je jednotka informácie?

Obsahuje otázky z lekcií 1,2 a 3.

Questions: 8  |  Attempts: 30
 • Sample Question
  Vyberte dva správne spôsoby ako vytvoriť Symbol.Questions: 15  |  Attempts: 27
 • Sample Question
  Zakladateľom behaviorizmu bol:Questions: 10  |  Attempts: 25
 • Sample Question
  Handsets with cash back benefits is applicable on -Questions: 14  |  Attempts: 18
 • Sample Question
  Aká je súvislosť medzi architektúrami IS a NGN?Questions: 16  |  Attempts: 16
 • Sample Question
  Ktoré je prvá fáza návrhu systémom workflow?

Tento slávny svätec sa hneÄ� od zaÄ�iatku ?te?il? veľkej úcte. A to nielen v krajine svojho pôsobenia, ale tiež po celom Z&aac...

Questions: 11  |  Attempts: 10
 • Sample Question
  Na území ktorého štátu sa narodil sv. Mikuláš ?

Kvíz zameraný na Undertakera.....

Questions: 10  |  Attempts: 9
 • Sample Question
  Uskutočnil sa niekedy Last Ride Match?Questions: 4  |  Attempts: 7
 • Sample Question
  Správny zápis desatinného čísla jeQuestions: 19  |  Attempts: 6
 • Sample Question
  Správny zápis desatinného čísla je
Advertisement


Advertisement