Advertisement

Filipino Quizzes & Trivia


Makakikilala ang mga estudyante ng mga tauhan mula sa akdang ibong adarna

Questions: 4  |  Attempts: 160
 • Sample Question
  Ang babaeng mula sa ilalim ng balon na binantayan ng halimaw na higante

Reviewer for koi

Questions: 19  |  Attempts: 158
 • Sample Question
  Ang dalawang uri ng kapayapaan ay Postive Peace at Negative Peace

Filipino Nouns and Their Opposite Gender Equivalent

Questions: 20  |  Attempts: 155
 • Sample Question
  Ang dalawang uri ng kapayapaan ay Postive Peace at Negative Peace

.

Questions: 5  |  Attempts: 154
 • Sample Question
  Sino ang namumuno sa Barangay ?

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 153
 • Sample Question
  वर्तमान समय अन्तिम स्वरूप वा अन्तिम कर्तव्य विश्व कल्याण का ही है । लक्ष्य सबका एक ही है विश्व कल्याण करने का, लेकिन कोई अभी तक स्व कल्याण मे ही लगे हुए है, और कोई स्वदेश के कल्याण करने मे लगे हुए है । बहुत थोड़े ही बेहद के बाप समान बेहद अर्थात् विश्व की सेवा मे अथवा विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित रहते हैं ।   

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 148
 • Sample Question
  ऐसा वरदानी जन्म, प्राप्तियां करने के बजाए मेहनत मे ही चला जाए तो ऐसा जन्म फिर कब मिलेगा ! मेहनत करने का मूल कारण है न चाहते हुए भी परवश हो जाते क्योकि माया भी जानी जाननहार रूप में आती है । वह भी जानती है कि इन ब्राह्मण आत्माओं का मुख्य आधार बुद्धि योग है - दिव्यबुद्धि द्वारा ही बाप से मिलन मना सकते तो माया भी पहले-पहले बुद्धि पर ही वार करती है । माया का विशेष बाण व्यर्थ संकल्पो के रूप मे होता है । वह इस बाण द्वारा दिव्यबुद्धि को कमजोर और परवश बना देती है । 

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 145
 • Sample Question
  जो ब्राह्मण कुल के हैं , उनकी पहचान क्या है |  (उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)Questions: 25  |  Attempts: 143
 • Sample Question
  Which of the following is NOT a type of motherboard expansion slot?

Kasaysayan ng daigdig  mula ;1st year2nd year3rd year lamang basahin ng maayos

Questions: 12  |  Attempts: 141
 • Sample Question
  Unang naka ambag ng gulong?

This is a timed assessment on the CHILDHOOD LIFE AND FAMILY OF JOSE RIZAL.  To pass the quiz, an examinee must achieve an average grade of 98% and above.  A CERTIFICATE OF TEST RESULT will be displayed after completion of the quiz.  However, a student examinee can only submit the certificate if he has achieved the PASSED result.  If he FAILED in his att...

Questions: 15  |  Attempts: 141
 • Sample Question
  Sa panahon ng pananakop ng mga Kastila, ang mga lupain ay kadalasang nasa pagmamay-ari ng mga kongregasyong prayle.

Ang online quiz na ito ay sumusukat sa kaalaman ninyo sa kaligirang kasaysayan ng tula. 

Questions: 15  |  Attempts: 140
 • Sample Question
  Mga tulang pasalaysay hinggil sa kabayanihan ng isang kinikilalang may kapangyarihan at napapalooban ng mga hindi kapani-paniwalang pangyayari

-english arts/english cyberenglish education-english eenglish english

Questions: 4  |  Attempts: 134
 • Sample Question
  This question test if you know to read. Select the answer A

PILIIN ANG TAMANG LUGAR KUNG SAAN MATATAGPUAN ANG MAGAGANDANG TANAWIN.

Questions: 12  |  Attempts: 132
 • Sample Question
  LUNETA PARK

Piliin ang pinakatamang sagot.

Questions: 5  |  Attempts: 130
 • Sample Question
  Sino ang gumamit ng sagisag panulat na "Plaridel"

Ito ay isang pasulit bilang panukat sa inyong mga nauunawaan sa unang pagkikita sa asignaturang Filipino.

Questions: 10  |  Attempts: 125
 • Sample Question
  Ang buong pangalan ng inyong guro sa Filipino;

Piliin ang tamag sagot.

Questions: 5  |  Attempts: 122
 • Sample Question
  Sino ang gumagamot sa mga may sakit?

.

Questions: 25  |  Attempts: 122
 • Sample Question
  Nakasanayan na ni Caloy na turuan ang mga kaklase na nahihirapan sa kanilang leksyon. Bago siya umuwi ay naglalaan siya ng oras upang turuan ang mga ito. Ano ang birtud na nahuhubog sa kaniya sa pagsasagawa nito?

ARALING PANLIPUNAN

Questions: 10  |  Attempts: 122
 • Sample Question
  Ang mga Pilipino ay malikhain kung sila ay nagtatanim ng mga puno para pangalagaan ang mundo.

Subukan mo to :D

Questions: 4  |  Attempts: 121
 • Sample Question
  Anong ginagawa niya pag malapit ka?

Good Luck!!!

Questions: 8  |  Attempts: 121
 • Sample Question
  Dating isang nayon ang San Diego.
Advertisement


Advertisement