Advertisement

Malay Quizzes & Trivia


Jawab semua 15 soalan.

Questions: 15  |  Attempts: 14
 • Sample Question
  Al-Quran ialah Kalamullah

Pilih jawapan yang betul.

Questions: 8  |  Attempts: 13
 • Sample Question
  Malaikat Ridhwan bertugas menjaga syurga.

Jawablah Soal-Soal Berikut secara singkat dan jelas !

Questions: 10  |  Attempts: 12
 • Sample Question
  Malaikat Ridhwan bertugas menjaga syurga.Questions: 5  |  Attempts: 10
 • Sample Question
  Siapakah yang manjadikan alam ini?

Pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat

Questions: 5  |  Attempts: 9
 • Sample Question
  Antara berikut bukan faktor utama pembelajaran sepanjang hayat?

Kuiz ini bertujuan untuk menguji tahap kefahaman murid-murid tentang Akhlak Islamiah.

Questions: 6  |  Attempts: 9
 • Sample Question
  Antara berikut, yang manakah akhlak yang baik?Questions: 20  |  Attempts: 8
 • Sample Question
  Jaringan komputer dapat di kategorikan sebagai WAN adalah......Questions: 10  |  Attempts: 7
 • Sample Question
  Apakah maksud pengangkutan ?

.

Questions: 12  |  Attempts: 7
 • Sample Question
  Hukum Harus 
Advertisement


Advertisement