Advertisement

Vietnamese Quizzes & Trivia


.

Questions: 23  |  Attempts: 54
 • Sample Question
  Chỉ định đo BMD của PN mãn kinh, trừ:
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 15  |  Attempts: 47
 • Sample Question
  Đột biến gen khi đã phát sinh sẽ được giữ lại và di truyền qua cơ chế nào sau đây?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Sáng Thế Ký - Chương 20  -  50 & Sách Xuất Hành Chương 1 - 7

Questions: 20  |  Attempts: 41
 • Sample Question
  Ông Araham bao nhiêu tuổi khi sinh Isaac?  (Sách Sáng Thế 21:5)   
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Date: 2015/8/3.Ver 1.0 (Vietnamese)Bạn là fan của bộ A-M One Piece? Vậy sao không thử kiểm tra hiểu biết của mình về bộ A-M này nhỉ ? Dưới đây sẽ là một số quiz để bạn thử thách bản thân. À ... ấy khoan ... bạn kia ... tắt google đi :) chơi google th&...

Questions: 15  |  Attempts: 41
 • Sample Question
  Alvida xuất hiện lần đầu ở chap mấy/tập bao nhiêu trong One Piece ?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Sách Xuất Hành Chương 8 - 40

Questions: 20  |  Attempts: 39
 • Sample Question
  Khi nói chuyện với Pharaoh Môsê được bao nhiêu tuổi?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Chabner LOM Edition 9th

Questions: 202  |  Attempts: 37
 • Sample Question
  Gastrectomy
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 21  |  Attempts: 36
 • Sample Question
  Chỉ định điều trị nội khoa nang giả tuỵ, chọn câu SAI :
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 10  |  Attempts: 36
 • Sample Question
  Quan hệ dinh dưỡng trong quần xã cho biết:
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 25  |  Attempts: 35
 • Sample Question
  Đối tượng của quản trị nhân lực trong tổ chức:
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 25  |  Attempts: 35
 • Sample Question
  Đối tượng của quản trị nhân lực trong tổ chức:
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 16  |  Attempts: 34
 • Sample Question
  Hoà bình là:
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
Advertisement


Advertisement