Filipino Quizzes & Trivia
Questions: 3  |  Attempts: 155
 • Sample Question
   Anu-ano ang mga kayarian ng pangngalan?

Maikling pagsusulit tungkol sa pabula ng daga at ng leon

Questions: 3  |  Attempts: 152
 • Sample Question
  Ano ang dahilan kung bakit gustong patayin ng leon ang daga?

.

Questions: 5  |  Attempts: 152
 • Sample Question
  Sino ang namumuno sa Barangay ?

Reviewer for koi

Questions: 19  |  Attempts: 149
 • Sample Question
  Ang dalawang uri ng kapayapaan ay Postive Peace at Negative Peace

Pagbabalik-Tanaw at Pagbabalik-Aral

Questions: 35  |  Attempts: 150
 • Sample Question
  “Mas malala pa sa pagiging isang bulag ang may paningin ngunit walang tinatanaw na kinabukasan?” Ano ang kahulugan ng pahayag?

Maligayang pagdating sa mundo ng teknolohiya. Habang kumukuha ng pagsusulit ay maglibang lamang ngunit inaasahan ko ang inyong katapatan. Maraming salamat.

Questions: 5  |  Attempts: 148
 • Sample Question
  Ilang taon ang pagitan ng kwento sa Noli Me Tangere patungo sa El Filibusterismo?Questions: 15  |  Attempts: 144
 • Sample Question
  May akda ng kwentong Si AmaQuestions: 25  |  Attempts: 141
 • Sample Question
  Which of the following is NOT a type of motherboard expansion slot?

Kasaysayan ng daigdig  mula ;1st year2nd year3rd year lamang basahin ng maayos

Questions: 12  |  Attempts: 137
 • Sample Question
  Unang naka ambag ng gulong?

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 137
 • Sample Question
  वर्तमान समय अन्तिम स्वरूप वा अन्तिम कर्तव्य विश्व कल्याण का ही है । लक्ष्य सबका एक ही है विश्व कल्याण करने का, लेकिन कोई अभी तक स्व कल्याण मे ही लगे हुए है, और कोई स्वदेश के कल्याण करने मे लगे हुए है । बहुत थोड़े ही बेहद के बाप समान बेहद अर्थात् विश्व की सेवा मे अथवा विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित रहते हैं ।   

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 137
 • Sample Question
  जो ब्राह्मण कुल के हैं , उनकी पहचान क्या है |  (उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)

This is a timed 10-point assessment on the conditions that explores the selection of a Philippine National Hero and the issues and concerns on the recognition of Jose Rizal as a national hero.  To pass the quiz, an examinee must achieve an average grade of 98% and above.  A CERTIFICATE OF TEST RESULT will be displayed after completion of the quiz.  However, a ...

Questions: 10  |  Attempts: 137
 • Sample Question
  Jose Rizal, Andres Bonifacio, and Senator Benigno Aquino are the only Filipinos currently given implied recognition as national heroes by the Philippine government.  Implied recognition means that

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 135
 • Sample Question
  ऐसा वरदानी जन्म, प्राप्तियां करने के बजाए मेहनत मे ही चला जाए तो ऐसा जन्म फिर कब मिलेगा ! मेहनत करने का मूल कारण है न चाहते हुए भी परवश हो जाते क्योकि माया भी जानी जाननहार रूप में आती है । वह भी जानती है कि इन ब्राह्मण आत्माओं का मुख्य आधार बुद्धि योग है - दिव्यबुद्धि द्वारा ही बाप से मिलन मना सकते तो माया भी पहले-पहले बुद्धि पर ही वार करती है । माया का विशेष बाण व्यर्थ संकल्पो के रूप मे होता है । वह इस बाण द्वारा दिव्यबुद्धि को कमजोर और परवश बना देती है । 

-english arts/english cyberenglish education-english eenglish english

Questions: 4  |  Attempts: 134
 • Sample Question
  This question test if you know to read. Select the answer A

Filipino Nouns and Their Opposite Gender Equivalent

Questions: 20  |  Attempts: 127
 • Sample Question
  This question test if you know to read. Select the answer A

Saan ka nagmula?

Questions: 10  |  Attempts: 127
 • Sample Question
  This question test if you know to read. Select the answer A

Piliin ang pinakatamang sagot.

Questions: 5  |  Attempts: 127
 • Sample Question
  Sino ang gumamit ng sagisag panulat na "Plaridel"

Ito ay isang pasulit bilang panukat sa inyong mga nauunawaan sa unang pagkikita sa asignaturang Filipino.

Questions: 10  |  Attempts: 122
 • Sample Question
  Ang buong pangalan ng inyong guro sa Filipino;

This is a timed assessment on the CHILDHOOD LIFE AND FAMILY OF JOSE RIZAL.  To pass the quiz, an examinee must achieve an average grade of 98% and above.  A CERTIFICATE OF TEST RESULT will be displayed after completion of the quiz.  However, a student examinee can only submit the certificate if he has achieved the PASSED result.  If he FAILED in his att...

Questions: 15  |  Attempts: 122
 • Sample Question
  Sa panahon ng pananakop ng mga Kastila, ang mga lupain ay kadalasang nasa pagmamay-ari ng mga kongregasyong prayle.

Subukan mo to :D

Questions: 4  |  Attempts: 118
 • Sample Question
  Anong ginagawa niya pag malapit ka?