Advertisement

Bosnian Quizzes & Trivia
Questions: 200  |  Attempts: 271
 • Sample Question
  Primitive su podeljene u:Questions: 6  |  Attempts: 263
 • Sample Question
  Njegov/njen bivša/i ostavlja poruke na sekretarici.

PURM Test 1

Questions: 35  |  Attempts: 263
 • Sample Question
  Virtuelna veza između parnjak (peer) celina u OSI modelu ostvarena je:

Osnove astrologije

Questions: 5  |  Attempts: 261
 • Sample Question
  Zodijacki znak odredjuje se prema polozaju...

.

Questions: 52  |  Attempts: 254
 • Sample Question
  Zaokruzi tacnu definiciju:

.

Questions: 200  |  Attempts: 251
 • Sample Question
  Dati su vektori a i b. Izracunati intenzitet vektora c = a + b,    ako su  |a|=4,  |b|=3.    

Ovaj kviz govori o 2 svjetskom ratu.Pitanja su samo sa toga podrucja.

Questions: 6  |  Attempts: 250

.

Questions: 123  |  Attempts: 246
 • Sample Question
  Generišući polinomi koji odgovaraju svim izlazima konvolucionog kodera, često se zapisuju u obliku:Questions: 10  |  Attempts: 249
 • Sample Question
   To je jajce.Questions: 45  |  Attempts: 242
 • Sample Question
  Svetski koordinatni sistem objekta:

Imaš problema sa svakodnevnim stvarima? Već godinama ne možeš naći seksualnog partnera? Glup si i ružan?    Saznaj koliko si ustvari za kurac

Questions: 10  |  Attempts: 239
 • Sample Question
  Volite li životinje?Questions: 72  |  Attempts: 234
 • Sample Question
  Kao osnovni kriterijumi za inteligentno ponašanje sistema najčešće se uzimaju:

PURM Test 8.2

Questions: 10  |  Attempts: 230
 • Sample Question
  Kada i zbog cega se uspostavlja upravljacka FTP veza?

.

Questions: 4  |  Attempts: 231
 • Sample Question
  Prevedi sa engleskog na srpski jezik reč fashion?Questions: 102  |  Attempts: 236
 • Sample Question
  Matrica je:

Kviz 

Questions: 10  |  Attempts: 227
 • Sample Question
  Birate vjenčanicu ili muziku za svadbu. Vaš odabir je:

Probni kviz iz Excel-a

Questions: 3  |  Attempts: 216
 • Sample Question
  Kad se pokazivač miša promjeni izgled kao na slici tad se može:

.

Questions: 33  |  Attempts: 214
 • Sample Question
  Дат је излаз команде:[email protected]:~$ show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface RXmtL RqstL DBsmL 1.1.1.1 1 Full/Backup 37.024s 192.168.60.65 eth1:192.168.60.66 0 0 0Шта представља 1.1.1.1 ?Questions: 4  |  Attempts: 213
 • Sample Question
  Katodna cijev je vakuumska elektronska cijev koja ima fluorescentni ekran????

.

Questions: 129  |  Attempts: 206
 • Sample Question
  Efektivna vrednost složenog periodičnog signala
Advertisement


Advertisement