Bosnian Quizzes & Trivia


Ovaj kviz govori o 2 svjetskom ratu.Pitanja su samo sa toga podrucja.

Questions: 6  |  Attempts: 250

.

Questions: 123  |  Attempts: 245
 • Sample Question
  Generišući polinomi koji odgovaraju svim izlazima konvolucionog kodera, često se zapisuju u obliku:

.

Questions: 32  |  Attempts: 243
 • Sample Question
  Tablica istinitosti predstavlja:

.

Questions: 52  |  Attempts: 243
 • Sample Question
  Zaokruzi tacnu definiciju:Questions: 45  |  Attempts: 242
 • Sample Question
  Svetski koordinatni sistem objekta:

.

Questions: 200  |  Attempts: 241
 • Sample Question
  Dati su vektori a i b. Izracunati intenzitet vektora c = a + b,    ako su  |a|=4,  |b|=3.    

Imaš problema sa svakodnevnim stvarima? Već godinama ne možeš naći seksualnog partnera? Glup si i ružan?    Saznaj koliko si ustvari za kurac

Questions: 10  |  Attempts: 237
 • Sample Question
  Volite li životinje?

PURM Test 8.2

Questions: 10  |  Attempts: 230
 • Sample Question
  Kada i zbog cega se uspostavlja upravljacka FTP veza?Questions: 10  |  Attempts: 223
 • Sample Question
   To je jajce.Questions: 72  |  Attempts: 223
 • Sample Question
  Kao osnovni kriterijumi za inteligentno ponašanje sistema najčešće se uzimaju:

Kviz 

Questions: 10  |  Attempts: 222
 • Sample Question
  Birate vjenčanicu ili muziku za svadbu. Vaš odabir je:

Probni kviz iz Excel-a

Questions: 3  |  Attempts: 214
 • Sample Question
  Kad se pokazivač miša promjeni izgled kao na slici tad se može:Questions: 200  |  Attempts: 210
 • Sample Question
  Primitive su podeljene u:

.

Questions: 33  |  Attempts: 209
 • Sample Question
  Дат је излаз команде:[email protected]:~$ show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface RXmtL RqstL DBsmL 1.1.1.1 1 Full/Backup 37.024s 192.168.60.65 eth1:192.168.60.66 0 0 0Шта представља 1.1.1.1 ?Questions: 4  |  Attempts: 207
 • Sample Question
  Katodna cijev je vakuumska elektronska cijev koja ima fluorescentni ekran????

.

Questions: 4  |  Attempts: 201
 • Sample Question
  Prevedi sa engleskog na srpski jezik reč fashion?

.

Questions: 129  |  Attempts: 200
 • Sample Question
  Efektivna vrednost složenog periodičnog signalaQuestions: 36  |  Attempts: 196
 • Sample Question
  SKALARNIM PROIZVODOM VEKTORA DEFINIŠE SE SLEDEĆA FIZIČKA VELIČINA

.

Questions: 18  |  Attempts: 196
 • Sample Question
  Temperatura apsolutne nule, izražena u stepenima Celzijusove skale, jednaka je:

Test za 7.2 Poglavnje

Questions: 23  |  Attempts: 193
 • Sample Question
  Koji protokol transportnog sloja se koristi za prenos Web dokumenata?