Slovak Quizzes & Trivia




Questions: 10  |  Attempts: 37
 • Sample Question
  Aké správne atribúty sa píšu do značky script pre otvorenie základného JavaScriptu?

Test zameraný na preverenie základných pojmov z hardvéru počítačov.

Questions: 20  |  Attempts: 36
 • Sample Question
  Toto zariadenie ...



Questions: 35  |  Attempts: 36
 • Sample Question
  The second letter included in the DEA number correlates to the:



Questions: 10  |  Attempts: 36
 • Sample Question
  Kde vznikol čaj?

Viete, na ktorých krásnych miestach vznikali mnohé scény zo slávnych filmov? Otestujte sa desiatimi otázkami.

Questions: 10  |  Attempts: 35
 • Sample Question
  Ktorý film sa nenakrúcal na jordánskej púšti Wadi Rum?

.

Questions: 8  |  Attempts: 34
 • Sample Question
  Na ktoré nepŕhlivce vývojovo nadväzujú ploskulice:



Questions: 26  |  Attempts: 34
 • Sample Question
  Training refers to

.

Questions: 15  |  Attempts: 34
 • Sample Question
  Identifikujte autora a dielo

Quiz is about a quiz. that is about a quiz and quiz. which will be a quiz.

Questions: 13  |  Attempts: 32
 • Sample Question
  What is a Demadex?

Quiz Description

Questions: 5  |  Attempts: 32
 • Sample Question
  Ku komu sa chcelo pripojiť Rakúsko po jeho rozpade?

1s, 2s, 5s, 10s

Questions: 35  |  Attempts: 32
 • Sample Question
  Ku komu sa chcelo pripojiť Rakúsko po jeho rozpade?



Questions: 15  |  Attempts: 32
 • Sample Question
  Systémový analytik, ktorý je zodpovedný za zahájenie, plánovanie, zhotovenie a ukončenie projektu sa označuje:



Questions: 6  |  Attempts: 31
 • Sample Question
  Systémový analytik, ktorý je zodpovedný za zahájenie, plánovanie, zhotovenie a ukončenie projektu sa označuje:



Questions: 25  |  Attempts: 31

Môže byť viac správnych odpovedí!

Questions: 8  |  Attempts: 30
 • Sample Question
  Štádium polypa pozorujeme u:

Quiz Description

Questions: 8  |  Attempts: 29
 • Sample Question
  Ktoré prvky patria do I.A skupiny? 



Questions: 23  |  Attempts: 29
 • Sample Question
  Vyberte pravdivé tvrdenia.

Tento kviz je pokusny

Questions: 3  |  Attempts: 28
 • Sample Question
  Čo je jednotka informácie?

Obsahuje otázky z lekcií 1,2 a 3.

Questions: 8  |  Attempts: 28
 • Sample Question
  Vyberte dva správne spôsoby ako vytvoriť Symbol.

V Poradí už 6 Kvíz o Undertakerovi :-)

Questions: 10  |  Attempts: 27
 • Sample Question
  Bol Undertakerovým prvým manažérom vo USWA Ronnie Gossett?