Filipino Quizzes & Trivia


Maikling pagsusulit tungkol sa pabula ng daga at ng leon

Questions: 3  |  Attempts: 152
 • Sample Question
  Ano ang dahilan kung bakit gustong patayin ng leon ang daga?

.

Questions: 5  |  Attempts: 152
 • Sample Question
  Sino ang namumuno sa Barangay ?

.

Questions: 60  |  Attempts: 150
 • Sample Question
  Siya ang huling pangulo ng Pamahalaang Komonwelt at kauna unahang pangulo ng Ikatlong Republika.

Reviewer for koi

Questions: 19  |  Attempts: 149
 • Sample Question
  Ang dalawang uri ng kapayapaan ay Postive Peace at Negative PeaceQuestions: 15  |  Attempts: 144
 • Sample Question
  May akda ng kwentong Si Ama

Maligayang pagdating sa mundo ng teknolohiya. Habang kumukuha ng pagsusulit ay maglibang lamang ngunit inaasahan ko ang inyong katapatan. Maraming salamat.

Questions: 5  |  Attempts: 144
 • Sample Question
  Ilang taon ang pagitan ng kwento sa Noli Me Tangere patungo sa El Filibusterismo?Questions: 25  |  Attempts: 141
 • Sample Question
  Which of the following is NOT a type of motherboard expansion slot?

Kasaysayan ng daigdig  mula ;1st year2nd year3rd year lamang basahin ng maayos

Questions: 12  |  Attempts: 137
 • Sample Question
  Unang naka ambag ng gulong?

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 137
 • Sample Question
  जो ब्राह्मण कुल के हैं , उनकी पहचान क्या है |  (उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)

Pagbabalik-Tanaw at Pagbabalik-Aral

Questions: 35  |  Attempts: 138
 • Sample Question
  “Mas malala pa sa pagiging isang bulag ang may paningin ngunit walang tinatanaw na kinabukasan?” Ano ang kahulugan ng pahayag?

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 137
 • Sample Question
  वर्तमान समय अन्तिम स्वरूप वा अन्तिम कर्तव्य विश्व कल्याण का ही है । लक्ष्य सबका एक ही है विश्व कल्याण करने का, लेकिन कोई अभी तक स्व कल्याण मे ही लगे हुए है, और कोई स्वदेश के कल्याण करने मे लगे हुए है । बहुत थोड़े ही बेहद के बाप समान बेहद अर्थात् विश्व की सेवा मे अथवा विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित रहते हैं ।   

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 135
 • Sample Question
  ऐसा वरदानी जन्म, प्राप्तियां करने के बजाए मेहनत मे ही चला जाए तो ऐसा जन्म फिर कब मिलेगा ! मेहनत करने का मूल कारण है न चाहते हुए भी परवश हो जाते क्योकि माया भी जानी जाननहार रूप में आती है । वह भी जानती है कि इन ब्राह्मण आत्माओं का मुख्य आधार बुद्धि योग है - दिव्यबुद्धि द्वारा ही बाप से मिलन मना सकते तो माया भी पहले-पहले बुद्धि पर ही वार करती है । माया का विशेष बाण व्यर्थ संकल्पो के रूप मे होता है । वह इस बाण द्वारा दिव्यबुद्धि को कमजोर और परवश बना देती है । 

This is a timed 10-point assessment on the conditions that explores the selection of a Philippine National Hero and the issues and concerns on the recognition of Jose Rizal as a national hero.  To pass the quiz, an examinee must achieve an average grade of 98% and above.  A CERTIFICATE OF TEST RESULT will be displayed after completion of the quiz.  However, a ...

Questions: 10  |  Attempts: 135
 • Sample Question
  Jose Rizal, Andres Bonifacio, and Senator Benigno Aquino are the only Filipinos currently given implied recognition as national heroes by the Philippine government.  Implied recognition means that

-english arts/english cyberenglish education-english eenglish english

Questions: 4  |  Attempts: 134
 • Sample Question
  This question test if you know to read. Select the answer A

Filipino Nouns and Their Opposite Gender Equivalent

Questions: 20  |  Attempts: 127
 • Sample Question
  This question test if you know to read. Select the answer A

Saan ka nagmula?

Questions: 10  |  Attempts: 127
 • Sample Question
  This question test if you know to read. Select the answer A

Piliin ang pinakatamang sagot.

Questions: 5  |  Attempts: 127
 • Sample Question
  Sino ang gumamit ng sagisag panulat na "Plaridel"

Ito ay isang pasulit bilang panukat sa inyong mga nauunawaan sa unang pagkikita sa asignaturang Filipino.

Questions: 10  |  Attempts: 122
 • Sample Question
  Ang buong pangalan ng inyong guro sa Filipino;

This is a timed assessment on the CHILDHOOD LIFE AND FAMILY OF JOSE RIZAL.  To pass the quiz, an examinee must achieve an average grade of 98% and above.  A CERTIFICATE OF TEST RESULT will be displayed after completion of the quiz.  However, a student examinee can only submit the certificate if he has achieved the PASSED result.  If he FAILED in his att...

Questions: 15  |  Attempts: 122
 • Sample Question
  Sa panahon ng pananakop ng mga Kastila, ang mga lupain ay kadalasang nasa pagmamay-ari ng mga kongregasyong prayle.

Subukan mo to :D

Questions: 4  |  Attempts: 118
 • Sample Question
  Anong ginagawa niya pag malapit ka?