Filipino Quizzes & Trivia


ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 196
 • Sample Question
  साक्षीदृष्टा बनने के लिए इनमें से क्या- क्या करना है ?  (उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 195
 • Sample Question
   जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, उन्हो को निश्चय रहेगा हम जाकर भविष्य मे प्रिन्स बनूँगा । हीरे-जवाहरो के महल होंगे ।  यह निश्चय भी सर्विसएबुल बच्चों को ही होगा I जो कम पद पाने वाले होगे, उनको तो कभी ऐसे-ऐसे ख्याल आयेंगे भी नही कि हम महल आदि कैसे बनायेंगे I  जो बहुत सर्विस करेंगे वही महलो में जायेंगे ना I दास-दासियाँ तो तैयार मिलेंगे ।

Ang pasulit na ito ay para sa mga mag-aaral ng Araling Panlipunan 4. Ito ay tungkol sa direksyon, pagtukoy ng direksyon at lokasyon sa mapa, uri ng mapa, at iskala ng mapa.

Questions: 19  |  Attempts: 193
 • Sample Question
  Ang tawag sa patag na guhit o modelo ng isang lugar.

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 192
 • Sample Question
  बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ --------सिखलाते हैं इसलिए तुमसे कोई भी आसुरी ---------नहीं होने चाहिए, बुद्धिबहुत शुद्ध चाहिए I’( सभी उत्तर कुछ न कुछ ठीक हो सकते हैं परन्तु आज की मुरली के अनुसार एक ही सही विकल्प का चयन करें )Questions: 8  |  Attempts: 186
 • Sample Question
  Cno ang pangulo noong 1997

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 182
 • Sample Question
  वानप्रस्थ स्थिति की निशानी क्या है ?  (उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)

Ibigay ang simbulismo ng mga pangungusap sa binasang teksto. piliin ang tamang sagot.

Questions: 5  |  Attempts: 177
 • Sample Question
  Sa pagkamatay ni Don Rafael, may hustisya bang makakamit?

Ang Summative Test na ito ay may 60 katanungan mula sa mga sumusunod na modyuls:Learning Strand 3Ang KooperatibaLigtas Ba Ang Iyong PaggawaManggagawang PinoyMga Ideya Tungkol sa MapagkakaitaanPagkakaroon ng Sariling GulayanProdukto at SerbisyoMayroon kang 35 minuto para sagutin ito. 

Questions: 60  |  Attempts: 175
 • Sample Question
  Ang mga taong sama-samang kumikilos para makamit ang panlahatang layunin ang

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 174
 • Sample Question
   सन्यासी जो सतोप्रधान थे वह ब्रह्म की मस्ती में मस्त रहते थे । उनमें बड़ी कशिश होती थी । जंगल में भोजन मिलता था । दिन-प्रतिदिन तमोप्रधान होने से ताकत कम होती जाती है ।

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 171
 • Sample Question
  आज की मुरली का गीत था....  

Ugnayan ng Birtud at Pagpapahalaga | Hirarkiya ng Pagpapahalaga | Panloob at Panlabas na Salik na Nakakaimpluwensiya sa Pagpapahalaga

Questions: 25  |  Attempts: 167
 • Sample Question
  Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na gawin upang mahubog ang birtud ng pagiging responsableng anak?

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 166
 • Sample Question
  इनमें से सही वाक्यों का चयन करें |(उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)

.

Questions: 60  |  Attempts: 167
 • Sample Question
  Siya ang huling pangulo ng Pamahalaang Komonwelt at kauna unahang pangulo ng Ikatlong Republika.

Ito ay tungkol sa kasaysayan at pag-unlad ng panitikan ng Pilipinas

Questions: 12  |  Attempts: 165
 • Sample Question
  Ang panitikan ay masasabing nasa Pilipinas na bago pa man dumating ang mga kastila.

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 162
 • Sample Question
      "सुनना तो जन्म-जन्मान्तर से करते ही आये लेकिन इस अलौकिक जन्म मे अर्थात् ब्राह्मण जीवन मे विशेषता है ही --------------स्वरूप बनने की ।"[निम्नलिखित शब्दों से एक सही शब्द चयन करके रिक्त स्थान पूरा करें ]

(Y)

Questions: 20  |  Attempts: 161
 • Sample Question
  Sino Ang Nagtatag ng Confucianismo?

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 160
 • Sample Question
  तुमको अभी किस बात का फुरना होना चाहिए?    (उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)

Makakikilala ang mga estudyante ng mga tauhan mula sa akdang ibong adarna

Questions: 4  |  Attempts: 157
 • Sample Question
  Ang babaeng mula sa ilalim ng balon na binantayan ng halimaw na higante

PARA SA RABIS FREESTYLERS/RAPPERS: Balik tanawin ang nakaraan at alalahanin ang natutunan sa eskwelahan!  Ito ay pagsusulit tungkol sa mga bagay o pangyayari na may kaugnayan sa "Araw ng Kalayaan" Sagutan!  :D

Questions: 7  |  Attempts: 156
 • Sample Question
  Kailan idineklara ang "ARAW NG KALAYAAN"?Questions: 15  |  Attempts: 156
 • Sample Question
  Sila ay mga taga-gitnang Luzon na magagaling at masasarap magluto.