Advertisement

Filipino Quizzes & Trivia


Isang hindi opsiyal na pagsusulit sa FILI2 ang mga tanong dito ay pawang gawa ng estudyante lamang, kung ang mga tanong dito kay magkakahawig sa mga tanong sa pagsusulit ng guro hindi ko na po iyon kasalanan.

Questions: 55  |  Attempts: 244
 • Sample Question
  Sino ang nagsabi na ang retorika ay ang pakulti ng pagtuklas ng lahat ng abeylabol na paraan ng panghikayat at sa ano mang partikular na kaso.

Ang Summative Test na ito ay may 60 katanungan mula sa mga sumusunod na modyuls:Learning Strand 3Ang KooperatibaLigtas Ba Ang Iyong PaggawaManggagawang PinoyMga Ideya Tungkol sa MapagkakaitaanPagkakaroon ng Sariling GulayanProdukto at SerbisyoMayroon kang 35 minuto para sagutin ito. 

Questions: 60  |  Attempts: 241
 • Sample Question
  Ang mga taong sama-samang kumikilos para makamit ang panlahatang layunin ang

Isang mahabang pagsubok sa Edukasyon sa Pagpapahalaga sa Unang Markahan (2011) para sa Mag-aaral II-Aquamarine at II - Garnet.

Questions: 15  |  Attempts: 241
 • Sample Question
   Maituturing na una at mahalagang bahagi ng lipunan ang pamilya dahil ito ang orihinal na pinagmulan ng bawat tao.Questions: 29  |  Attempts: 239
 • Sample Question
  masarap na prutas, hilaw man o hinog?

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 236
 • Sample Question
  आज कि साकार मुरली में बापदादा (अव्यक्त) को कहाँ याद किया गया हैं??  

Ang pasulit na ito ay para sa mga mag-aaral ng Araling Panlipunan 4. Ito ay tungkol sa direksyon, pagtukoy ng direksyon at lokasyon sa mapa, uri ng mapa, at iskala ng mapa.

Questions: 19  |  Attempts: 235
 • Sample Question
  Ang tawag sa patag na guhit o modelo ng isang lugar.

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 230
 • Sample Question
  सारा दिन ख़ुशी-ख़ुशी में बीते उसके लिए क्या युक्ति रचनी चाहिए ?  (उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 228
 • Sample Question
  इनमें से सही वाक्यों का चयन करें |  (उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)

Ang Mundo

Questions: 10  |  Attempts: 224
 • Sample Question
  Alin sa mga sumusunod ang hindi kasama sa pangkat na bumubuo sa mundo?Questions: 15  |  Attempts: 216
 • Sample Question
  Sila ay mga taga-gitnang Luzon na magagaling at masasarap magluto. 

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 215
 • Sample Question
  हर एक चित्र पर शिव भगवानुवाच क्यों लिखा हुआ हो ? (उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 214
 • Sample Question
  जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है उनकी निशानी क्या होगी?(उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 212
 • Sample Question
  तीर्थ यात्रा का अर्थ ही है.... (उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 212
 • Sample Question
  मीठे बच्चे: शान्ति चाहिए तो अशरीरी बनो, इस ------------में आने से ही अशान्ति होती है, इसलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो I( सभी उत्तर कुछ न कुछ ठीक हो सकते हैं परन्तु आज की मुरली के अनुसार एक ही सही विकल्प का चयन करें )

PARA SA RABIS FREESTYLERS/RAPPERS: Balik tanawin ang nakaraan at alalahanin ang natutunan sa eskwelahan!  Ito ay pagsusulit tungkol sa mga bagay o pangyayari na may kaugnayan sa "Araw ng Kalayaan" Sagutan!  :D

Questions: 7  |  Attempts: 208
 • Sample Question
  Kailan idineklara ang "ARAW NG KALAYAAN"?

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 207
 • Sample Question
  उन शब्दों का चयन करें जो बाप की महिमा में ही गाये जा सकते हैं श्री कृष्ण की नहीं ?(उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)

Tukuyin ang kahulugan ng mga sawikain

Questions: 5  |  Attempts: 202
 • Sample Question
  bukambibig

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 202
 • Sample Question
  याद में रहने वालों की निशानी बताइए |  (उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 201
 • Sample Question
   "तुम खुदाई खिदमतगार सच्चे सैलबेशन आर्मी हो, तुम्हें सबको -----------की सैलवेशन देनी है I "[निम्नलिखित शब्दों में सबसे सटीक उत्तर से रिक्त स्थान भरें ]    

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 199
 • Sample Question
  नीचे दिए गए वाक्य आत्मा पर आधारित हैं | आज की मुरली अनुसार सही वाक्यों का चयन करें -   (उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)
Advertisement


Advertisement