Slovak Quizzes & Trivia


V zobrazených možnostiach je viacero správnych odpovedí. Ak nevyberiete všetky správne možnosti je za odpoveď na danú otázku do celkového skóre testu započítaných 0 bodov a vaša odpoveď je vyhodnotená ako nesprávna.

Questions: 35  |  Attempts: 60
 • Sample Question
  Javascript:

.

Questions: 56  |  Attempts: 59
 • Sample Question
  Margarita

If you are considering applying to become a Homeowner-Partner with Habitat for Humanity PEI please take this pre-application screening to see if you meet the preliminary financial criteria. If you get 100/100 then please read on down the page and find out how to submit an application to us. If you scored less then that , please consider applying when/if your circumstances change!

Questions: 5  |  Attempts: 58
 • Sample Question
  Do the adults in your household make a combined total annual income of at least $23,228 annually? (gross income)

.

Questions: 101  |  Attempts: 57
 • Sample Question
  Protokol TCP (Transmission Control Protocol) poskytuje techniku posuvného okna.

Ako dobre poznáš piesne z Violetty? Otestuj sa!!

Questions: 15  |  Attempts: 55
 • Sample Question
  Akú pieseň spievala Violetta na prijímačkách do štúdia?

Otázky sú z teoretických vedomostí pri tvorbe webových stránok. Na každú otázku je len jedna správna odpoveď.

Questions: 10  |  Attempts: 54
 • Sample Question
  Čo znamená skratka HTML?

V tomto type testu odpovedáte priamym zápisom. Pozorne si prečítajte inštrukcie ohľadom presnej podoby vašej odpovede pri každej otázke. V prípade preklepu, chýbajúceho znaku alebo iného nedostatku bude totiž vaša odpoveď vyhodnotená ako nesprávna a do celkového skóre testu sa započíta 0 bodov. Pri niektorých otázkach je odpoveď pr&a...

Questions: 31  |  Attempts: 54
 • Sample Question
  Čo znamená skratka HTML?

.

Questions: 35  |  Attempts: 51
 • Sample Question
  Čo znamená skratka HTML?

.

Questions: 39  |  Attempts: 51
 • Sample Question
  - Ktoré zákony patria k manifestu DOGMA 95?

.

Questions: 35  |  Attempts: 50
 • Sample Question
  - Ktoré zákony patria k manifestu DOGMA 95?

.

Questions: 35  |  Attempts: 50
 • Sample Question
  - Ktoré zákony patria k manifestu DOGMA 95?

V zobrazených možnostiach je viacero správnych odpovedí. Ak nevyberiete všetky správne možnosti je za odpoveď na danú otázku do celkového skóre testu započítaných 0 bodov a vaša odpoveď je vyhodnotená ako nesprávna.

Questions: 88  |  Attempts: 50
 • Sample Question
  WWW:

V tomto type testu odpovedáte priamym zápisom. Pozorne si prečítajte inštrukcie ohľadom presnej podoby vašej odpovede pri každej otázke. V prípade preklepu, chýbajúceho znaku alebo iného nedostatku bude totiž vaša odpoveď vyhodnotená ako nesprávna a do celkového skóre testu sa započíta 0 bodov. Pri niektorých otázkach je odpoveď pr&a...

Questions: 22  |  Attempts: 50
 • Sample Question
  WWW:

V tomto type testu odpovedáte priamym zápisom. Pozorne si prečítajte inštrukcie ohľadom presnej podoby vašej odpovede pri každej otázke. V prípade preklepu, chýbajúceho znaku alebo iného nedostatku bude totiž vaša odpoveď vyhodnotená ako nesprávna a do celkového skóre testu sa započíta 0 bodov. Pri niektorých otázkach je odpoveď pr&a...

Questions: 30  |  Attempts: 50
 • Sample Question
  WWW:

Test z lekcií 7, 8 a 9., výsledky testu - certifikát, pošlite na e-mail: [email protected]

Questions: 8  |  Attempts: 50
 • Sample Question
  Ako nahradíte prechod iným prechodom?Questions: 35  |  Attempts: 48
 • Sample Question
  Pre statický hešovací súbor platí:Questions: 12  |  Attempts: 43
 • Sample Question
  Ktoré komponenty Android aplikácie majú grafické používateľské rozhranie?

V tomto type testu odpovedáte priamym zápisom. Pozorne si prečítajte inštrukcie ohľadom presnej podoby vašej odpovede pri každej otázke. V prípade preklepu, chýbajúceho znaku alebo iného nedostatku bude totiž vaša odpoveď vyhodnotená ako nesprávna a do celkového skóre testu sa započíta 0 bodov. Pri niektorých otázkach je odpoveď pr&a...

Questions: 90  |  Attempts: 40
 • Sample Question
  Ktoré komponenty Android aplikácie majú grafické používateľské rozhranie?Questions: 27  |  Attempts: 38
 • Sample Question
  Označte pravdivé tvrdenia o MVC architektúre

Špecialny kvíz o Undertakerovi....

Questions: 20  |  Attempts: 37
 • Sample Question
  Uskutočnil sa na Summerslame 2000 zápas Undertaker vs Kane?