Filipino Quizzes & Trivia


ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 195
 • Sample Question
   जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, उन्हो को निश्चय रहेगा हम जाकर भविष्य मे प्रिन्स बनूँगा । हीरे-जवाहरो के महल होंगे ।  यह निश्चय भी सर्विसएबुल बच्चों को ही होगा I जो कम पद पाने वाले होगे, उनको तो कभी ऐसे-ऐसे ख्याल आयेंगे भी नही कि हम महल आदि कैसे बनायेंगे I  जो बहुत सर्विस करेंगे वही महलो में जायेंगे ना I दास-दासियाँ तो तैयार मिलेंगे ।Questions: 29  |  Attempts: 193
 • Sample Question
  masarap na prutas, hilaw man o hinog?

Ang pasulit na ito ay para sa mga mag-aaral ng Araling Panlipunan 4. Ito ay tungkol sa direksyon, pagtukoy ng direksyon at lokasyon sa mapa, uri ng mapa, at iskala ng mapa.

Questions: 19  |  Attempts: 193
 • Sample Question
  Ang tawag sa patag na guhit o modelo ng isang lugar.

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 192
 • Sample Question
  बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ --------सिखलाते हैं इसलिए तुमसे कोई भी आसुरी ---------नहीं होने चाहिए, बुद्धिबहुत शुद्ध चाहिए I’( सभी उत्तर कुछ न कुछ ठीक हो सकते हैं परन्तु आज की मुरली के अनुसार एक ही सही विकल्प का चयन करें )Questions: 8  |  Attempts: 186
 • Sample Question
  Cno ang pangulo noong 1997

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 182
 • Sample Question
  वानप्रस्थ स्थिति की निशानी क्या है ?  (उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)

Ang Summative Test na ito ay may 60 katanungan mula sa mga sumusunod na modyuls:Learning Strand 3Ang KooperatibaLigtas Ba Ang Iyong PaggawaManggagawang PinoyMga Ideya Tungkol sa MapagkakaitaanPagkakaroon ng Sariling GulayanProdukto at SerbisyoMayroon kang 35 minuto para sagutin ito. 

Questions: 60  |  Attempts: 175
 • Sample Question
  Ang mga taong sama-samang kumikilos para makamit ang panlahatang layunin ang

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 174
 • Sample Question
   सन्यासी जो सतोप्रधान थे वह ब्रह्म की मस्ती में मस्त रहते थे । उनमें बड़ी कशिश होती थी । जंगल में भोजन मिलता था । दिन-प्रतिदिन तमोप्रधान होने से ताकत कम होती जाती है ।

Ibigay ang simbulismo ng mga pangungusap sa binasang teksto. piliin ang tamang sagot.

Questions: 5  |  Attempts: 172
 • Sample Question
  Sa pagkamatay ni Don Rafael, may hustisya bang makakamit?

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 171
 • Sample Question
  आज की मुरली का गीत था....  

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 166
 • Sample Question
  इनमें से सही वाक्यों का चयन करें |(उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 162
 • Sample Question
      "सुनना तो जन्म-जन्मान्तर से करते ही आये लेकिन इस अलौकिक जन्म मे अर्थात् ब्राह्मण जीवन मे विशेषता है ही --------------स्वरूप बनने की ।"[निम्नलिखित शब्दों से एक सही शब्द चयन करके रिक्त स्थान पूरा करें ]

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 160
 • Sample Question
  तुमको अभी किस बात का फुरना होना चाहिए?    (उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)

Ito ay tungkol sa kasaysayan at pag-unlad ng panitikan ng Pilipinas

Questions: 12  |  Attempts: 159
 • Sample Question
  Ang panitikan ay masasabing nasa Pilipinas na bago pa man dumating ang mga kastila.

Makakikilala ang mga estudyante ng mga tauhan mula sa akdang ibong adarna

Questions: 4  |  Attempts: 157
 • Sample Question
  Ang babaeng mula sa ilalim ng balon na binantayan ng halimaw na higanteQuestions: 3  |  Attempts: 155
 • Sample Question
   Anu-ano ang mga kayarian ng pangngalan?

(Y)

Questions: 20  |  Attempts: 155
 • Sample Question
  Sino Ang Nagtatag ng Confucianismo?

Maikling pagsusulit tungkol sa pabula ng daga at ng leon

Questions: 3  |  Attempts: 152
 • Sample Question
  Ano ang dahilan kung bakit gustong patayin ng leon ang daga?

PARA SA RABIS FREESTYLERS/RAPPERS: Balik tanawin ang nakaraan at alalahanin ang natutunan sa eskwelahan!  Ito ay pagsusulit tungkol sa mga bagay o pangyayari na may kaugnayan sa "Araw ng Kalayaan" Sagutan!  :D

Questions: 7  |  Attempts: 151
 • Sample Question
  Kailan idineklara ang "ARAW NG KALAYAAN"?

.

Questions: 5  |  Attempts: 150
 • Sample Question
  Sino ang namumuno sa Barangay ?