Advertisement

Bulgarian Quizzes & Trivia
Questions: 10  |  Attempts: 11
  • Sample Question
    Същността на цената може да се разгледа от 2 аспекта:Questions: 10  |  Attempts: 9
  • Sample Question
    Наличието на монополизъм може да доведе до:Questions: 10  |  Attempts: 9
  • Sample Question
    Колко са видовете разходи според начина на включване на себестойността?
Advertisement


Advertisement