Advertisement

Vietnamese Quizzes & Trivia


Làm theo hướng dẫn. Thời gian làm bài 30 phút, mỗi sinh viên chỉ được làm bài 1 lần. Giáo viên ghi nhận điểm theo lần đăng nhập đầu tiên. Sinh viên điền đầy đủ thông tin để đăng nhập.

Questions: 10  |  Attempts: 140
 • Sample Question
  Nếu người mua và người bán không thường xuyên giao dịch với nhau, hai bên có thể chọn hình thức thanh toán nào sau đây:
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 12  |  Attempts: 133
 • Sample Question
  Bốn đối tượng liên quan chính trong mỗi dự án?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Lưu ý: Đây là kiểm tra 2 của chương 1 (Tính chất cơ bản của đất) và ch...

Questions: 30  |  Attempts: 132
 • Sample Question
  Đất nọ có thể tích V=964 cm3, đem cân thì đọc được 1756 gram. Đem sấy 105 độ C sau 24 giờ thì biết được độ ẩm là w=15%. Tỷ trọng hạt là Gs=2,65. Hãy xác định Dung trọng khô γd (đọc là “gamma đê” tức dried _khô) ?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 10  |  Attempts: 129
 • Sample Question
    Các bazơ nitơ dạng nào thường kết cặp không đúng trong quá trình nhân đôi làm phát sinh đột biến?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 12  |  Attempts: 128
 • Sample Question
  Chức năng chính của ban quản lý thay đổi là …
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 10  |  Attempts: 127
 • Sample Question
  Biểu hiện lâm sàng của cơn đau thắt ngực không ổn định
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Nhằm giúp các bạn ôn lại lịch sử, tìm hiểu về vấn đề chủ quyền biển đảo nóng hổi hiện nay và những thông tin cơ bản về ngôi nhà chung Kinh tế - Luật nhân dịp kỉ niệm 15 năm thành lập trường, Ban tổ chức đã dùng hết số muối...

Questions: 40  |  Attempts: 126
 • Sample Question
  Biển Đông tiếp giáp bao nhiêu quốc gia?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 10  |  Attempts: 125
 • Sample Question
  Trong chuỗi thức ăn, mỗi loài sinh vật là một mắt xích. Nhận xét nào sau đây là đúng về mối quan hệ giữa một mắt xích với mắt xích đứng trước và mắt xích đứng sau trong chuỗi thức ăn?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

 Tài liệu "Quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư": Phần 1, Phần 2, Phần ...

Questions: 100  |  Attempts: 122
 • Sample Question
  Cơ quan, tổ chức nào của Việt Nam ban hành Quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 5  |  Attempts: 118
 • Sample Question
  Các mô tả trên hình. Chọn các đáp án đúng
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 384  |  Attempts: 118
 • Sample Question
  Khách hàng được sử dụng bao nhiêu số điện thoại để đăng ký dịch vụ VCB- [email protected]?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 30  |  Attempts: 116
 • Sample Question
  Theo KDIGO 2012, tổn thương thận cấp (AKI) được xác định khi :
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 30  |  Attempts: 116
 • Sample Question
  Theo KDIGO 2012, tổn thương thận cấp (AKI) được xác định khi :
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Nghe những câu dưới đây và điền vào chỗ trống

Questions: 8  |  Attempts: 107
 • Sample Question
  Theo KDIGO 2012, tổn thương thận cấp (AKI) được xác định khi :
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 47  |  Attempts: 102
 • Sample Question
  Nhiễm toan keton ĐTĐ có lâm sàng, ngoại trừ
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 47  |  Attempts: 102
 • Sample Question
  Nhiễm toan keton ĐTĐ có lâm sàng, ngoại trừ
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 47  |  Attempts: 102
 • Sample Question
  Nhiễm toan keton ĐTĐ có lâm sàng, ngoại trừ
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 14  |  Attempts: 98
 • Sample Question
  Nói về choáng tim, chọn câu sai:
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 14  |  Attempts: 98
 • Sample Question
  Nói về choáng tim, chọn câu sai:
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 7  |  Attempts: 99
 • Sample Question
  Các biến chứng vi mạch của bệnh đái tháo đường ngoại trừ :
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
Advertisement


Advertisement