Advertisement

Vietnamese Quizzes & Trivia
Questions: 13  |  Attempts: 171
 • Sample Question
  Chẩn đoán viêm tụy cấp cần các tiêu chuẩn sau đây, ngoại trừ:
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Cuộc Thi Tầm Nhìn Xuyên Thế Kỉ 2014 -2015             Phần thi Online - Đợt 1

Questions: 40  |  Attempts: 169
 • Sample Question
  Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng đạo đức đối với sinh viên là:
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 10  |  Attempts: 167
 • Sample Question
  Giáo Hội là? (HCTL 1)
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 15  |  Attempts: 167
 • Sample Question
  Đâu là sản phẩm của quy trình khởi tạo dự án?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 12  |  Attempts: 167
 • Sample Question
  Truyện Con Rồng cháu Tiên thuộc vào thể loại văn học dân gian nào?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Hãy cùng Kidstallation tìm hiểu về nghệ thuật sắp đặt qua các câu hỏi thú vị sau đây nhé!Let's discover the world of Installation Art through 7 ultra-interesting questions! 

Questions: 7  |  Attempts: 166

.

Questions: 40  |  Attempts: 161
 • Sample Question
  Khi nhổ lông mày, một đường cong tự nhiên phải theo:
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 10  |  Attempts: 160
 • Sample Question
  Ngoài phần diện tích đất out trung tâm Bắc Mĩ co dien tích than 8 triệu km 2 , Hoa Kì còn bao gồm:
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 20  |  Attempts: 159
 • Sample Question
  Trong phương pháp điểm chức năng (FP), tổ hợp nào sau đây là tổ hợp thích hợp của các đặc điểm hệ thống được dùng để điều chỉnh số các điểm chức năng được ước lượng?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Trả lời và nhận quà ! 1 giải nhất: 1 sim điện thoại 100K;1 giải nhì: 1 sim điện thoại 50K;1 giải ba: 1 sim điện thoại 20K;

Questions: 15  |  Attempts: 159
 • Sample Question
  Đại hội đồng Liên hợp quốc lần đầu công bố ngày Quốc tế người khuyết tật là ngày?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 5  |  Attempts: 152
 • Sample Question
  Lâm sàng viêm tụy mạn, ngoại trừ:
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 5  |  Attempts: 152
 • Sample Question
  Lâm sàng viêm tụy mạn, ngoại trừ:
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 8  |  Attempts: 151
 • Sample Question
  Có bao nhiêu quy tắc ứng xử với khách hàng dành cho Kynaers?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 18  |  Attempts: 151
 • Sample Question
  Bước đầu tiên của lập kế hoạch dự án là …
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

CÂU HỎI SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM 

Questions: 23  |  Attempts: 150
 • Sample Question
  Trụ sở Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố ngày nay được khởi công xây dựng vào năm nào?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 41  |  Attempts: 148
 • Sample Question
  Các động mạch có nhiệm vụ gì ?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 6  |  Attempts: 147
 • Sample Question
  Để chuyển đổi làm việc giữa các cửa sổ đang đọc mở trên màn hình thì dùng tổ hợp phím nào sau đây?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 14  |  Attempts: 147
 • Sample Question
  Mô tả nào sau đây là mô tả thích hợp liên quan tới xác định phạm vi trong quản lý dự án?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Lý thuyết vật lý 12  là phần các em học sinh thường gặp nhiều khó khăn khi đi thi( Vì đa số các em chú trọng bài tập hơn) . Vì vậy các em hãy làm nhiều vào nhé

Questions: 20  |  Attempts: 146
 • Sample Question
  Câu 1:  Phát biểu nào sau đây về sóng điện từ là không đúng? 
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 12  |  Attempts: 142
 • Sample Question
  Nhóm người nào chịu trách nhiệm chính về chất lượng của dự án?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
Advertisement


Advertisement