Advertisement

Albanian Quizzes & Trivia


SKSSF CHAMAPPARAMBU UNIT

Questions: 15  |  Attempts: 318
 • Sample Question
  What do we call the Angels who write down what we do ?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Suksese!..

Questions: 10  |  Attempts: 266
 • Sample Question
  Numri qe ka: 7 njëshe 5 mijëshe 8 dhjetëshe dhe 5 qindmijëshe është:
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Lenda:Matematike Klasa:7 Shkolla:"Jashar Hoxha" Mesuese:Valentina Cani Suksese 

Questions: 7  |  Attempts: 259
 • Sample Question
  Zgjidhni ekuacionin: 3(2x-5)=9
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

A e keni pyetur ndonjehere veten se sa e keni EQ.Plotesojeni kete test edhe shikojeni...

Questions: 6  |  Attempts: 255
 • Sample Question
  Ju terheqin njerezit e.....
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Loyola Gymnasium

Questions: 10  |  Attempts: 249
 • Sample Question
  Përkthe fjalën ,, Monumentum'' në shqip :
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 12  |  Attempts: 247
 • Sample Question
  Shkaqet kryesore per aksidentet ne trafik jane?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Merry x-mas!! :-)

Questions: 10  |  Attempts: 232
 • Sample Question
  In welchem Land liegt Bethlehem?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Bene fjale per mrekullite e botes

Questions: 6  |  Attempts: 231
 • Sample Question
  Sa metra eshte kulla eifel?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

S U K S E S E !...

Questions: 11  |  Attempts: 221
 • Sample Question
  77-7:(1-2-3-4-5+6)=
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 12  |  Attempts: 219
 • Sample Question
  Vetit e materialeve izoluese varen nga temperatura?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Please answer these geometry questions. Find out your score at the end.

Questions: 10  |  Attempts: 195
 • Sample Question
  Shuma e këndeve të trekëndëshit është
  Radio Button
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 60  |  Attempts: 193
 • Sample Question
  Most digital computers are binary computers that can only recognize nubers 1,2,0
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 13  |  Attempts: 152Questions: 56  |  Attempts: 147
 • Sample Question
  Za signal dat formulom x(t)=sin (2pi*300t ) + 5sin(2pi* 500t) minimalna učestanost odabiranja je:
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 22  |  Attempts: 140
 • Sample Question
  Sa vjec eshte Brandi Coca Cola?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 130  |  Attempts: 125Questions: 17  |  Attempts: 94
 • Sample Question
  Lights out violations will result in? 
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 16  |  Attempts: 73
 • Sample Question
  What is the cadet honor code?
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 15  |  Attempts: 57
 • Sample Question
  We will not lie, steal, or cheat, nor tolerate among us anyone who does."
  Radio Button
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 19  |  Attempts: 56
 • Sample Question
  Si kuptohet shprehja " vetvetja " te fjalia : " Dhe çdo gj' iu duk e çuditshme, madje edhe vetvetja " , si përemër :
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
Advertisement


Advertisement